“АКБ Корпорация” се спаси от акционерите си

николай банев

"АКБ Корпорация" ХАД e поредният бивш приватизационен фонд, който напуска Българска фондова борса.

През юли Комисията за финансов надзор отписа дружеството и издадената от него емисия на акции от публичния регистър. Основанието за това бе окончателното спиране на търговията с книжата, издадени от "АКБ Корпорация", от началото на април тази година. А причината за тази крайна мярка е неизпълнението на задълженията на компанията в продължение на повече от една година да представи заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет, както и нежеланието й да проведе редовно годишно общо събрание на акционерите.

Софийският холдинг е публично дружество от юни 1998 г., но през годините открито не се съобразяваше с изискванията, които му налага това положение. От наличната информация в КФН, в "БФБ-София" и в Търговския регистър се вижда, че последният му годишен отчет е този за 2010 година. По партидата на фирмата в надзора е наличен протокол от редовно годишно общо събрание, проведено през юни 2012-а. Дружеството не е открито и на обявения адрес за кореспонденция.

Мечтата на над три милиона българи за благополучие, чийто символ през деветдесетте години беше зелената бонова книжка, се сбъдна само за някои от тях. Богатството, което се очакваше да им донесе тя, например като дивиденти, така и не стигна до новоизлюпените акционери. През изминалите оттогава години реалността за повечето от тези мечтатели се оказа много по-различна. Ентусиазирани, те прехвърлиха боновете си в специално създадените тогава приватизационни фондове. След две години те бяха преобразувани в  холдингови дружества и започна търговия с техните акции на "БФБ-София". Не всички компании и мениджъри обаче се оказаха подготвени за новите пазарни условия и постепенно някои от тях изчезнаха от корпоративния хоризонт. А с тях и мечтите за забогатяване на повярвалите им. И днес още има собственици и мениджъри, които карат инвеститорите да съжаляват, че са избрали ценни книжа на техните компании. Сред тях е и "АКБ Корпорация" ХАД, който се контролира от предприемача Николай Банев. Бизнесменът беше подкрепен от чешката "Форес банк" с над 3 млн. долара и бе създаден едноименният приватизационен фонд. "Инициативността" на Банев после го скара с инвеститорите и сега чехите са убедени, че е немислимо да си върнат дори и част от парите. ПФ "АКБ Форес" бе сред най-скандалните приватизационни фондове, пръкнали се  в масовата приватизация. Дружеството стана известно с агресивната си рекламна кампания в периода, когато се акумулираха инвестиционни бонове – през 1996 година. Благодарение на това успя да привлече 114 хил. акционери. Тогава то направи и най-големи разходи спрямо набрания капитал. През 1998 г. се преобразува в "Холдингово дружество АКБ Корпорация". Днес едва ли някой от притежателите на такива акции е доволен. Въпреки атрактивния портфейл, в който бяха включени предприятия от химията, машиностроенето и туризма, финансовите резултати на холдинга са плачевни. Ще бъде  запомнен  с начина си на управление в изминалите години: нито един платен дивидент, източване и фалиране на дъщерните фирми, а холдингът е между най-санкционираните дружества, тъй като  не представя редовно счетоводните си отчети.

По стъпките на този "грешник"  върви още един от бившите приватизационни фондове – "Югоизточен холдинг" АД – София. И върху това дружество тегне наложената му мярка за окончателното спиране на търговията с негови акции от началото на месец май тази година. Но логиката на Закона за публично предлагане на ценни книжа предвижда и следващата стъпка  – за отписване на компанията от регистъра на публичните дружества. Това се случи на 28 август. А причината за тази крайна мярка отново е неизпълнението на задълженията на компанията в продължение на повече от една година да представи заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет.

Софийският холдинг (наследник на "Югоизточен приватизационен фонд" АД – Нова Загора) е вписан като публично дружество през юни 1998 г. и акциите му са допуснати за търговия на регулирания пазар, организиран и поддържан от "БФБ-София". Справката в интернет страницата  на КФН, БФБ-София и Търговския регистър показва, че последният годишен отчет, представен в регулатора, е този за 2013 година. Дружеството също не е открито на обявения адрес за кореспонденция, като известието за санкцията е върнато с бележката "непотърсено". "Югоизточен холдинг" АД е разпределял за последен път дивидент за своите акционери през 1998 година. Той е бил по 0.47 лв. на акция.

Спирането на търговията с акциите на "АКБ Корпорация" ХАД и на "Югоизточен холдинг" АД остави много акционери с акции без стойност. Това не е най-лошият вариант. Все пак фирмите продължават да съществуват, въпреки че книжата им не се търгуват на фондовата борса, т. е. не са публични. В този случай няма как да се разбере нито цената на акция, нито дали някой от другите акционери има желание да купи дяловете на останалите съсобственици. Единственият начин да се продадат тези книжа е да се предложат на другите акционери. Може и да се задържи делът и да се спечели, когато дружеството разпределя дивидент.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст