ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Хора, пътища и дупки

София е втората по доход от рентиерство столица в Европа. Инвестицията в закупуване на жилище за отдаване под наем носи печалба пет-шесст пъти по-висока от най-добрите оферти по депозитите, където лихвите от две години са се закотвили до нулата.

 

Пътищата ще имат по-дълги гаранционни срокове при изграждане, ремонт и рехабилитация. Целта е строителите да бъдат по-прецизни в работата си, съобщи регионалният министър в оставка Николай Нанков. В момента се съгласуват текстовете за увеличаване на гаранционните срокове. За ново строителство на магистрала срокът ще бъде увеличен от пет на седем години, а за рехабилитация на път – от две на три години.

 

Над 490 млн. лв. са събрани във фонд "Сигурност на електроенергийната система" през миналата година. По закон в него се събират по 5% от месечните приходи на производителите и вносителите на ток в страната, както и на "Булгартрансгаз" и Електроенергийния системен оператор. Със събраните средства се покриват разходите на Националната електрическа компания за изкупуване на електроенергия на преференциални цени.

 

Одобрена е промяна на оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж ". С интегриране на 51.1 млн. евро ще се осигури по-фокусирана и ефективна подкрепа за създаване на дългосрочни партньорства между бизнеса и научноизследователските организации, включително и на регионално равнище. С това ще се гарантира устойчивост на резултатите и ще се очертаят следващите стъпки за регионална специализация при подготовката на инвестициите за периода след 2020 година.

 

Правителството утвърди споразумението с Швейцария за полицейско сътрудничество в борбата с престъпността, подписано на 26 януари в София.

Към днешна дата 68 500 кв. км от страната или 62% от цялата й територия са покрити с кадастрална карта и регистри към нея. Набраната информация в тях, обхващаща приблизително 13 млн. недвижими имоти, включително и поземлени имоти, сгради и други. Изграден е кадастър за всички областни градове, 120 общински центрове и населени места и територии с активен пазар на имотите и инвестиционен интерес. Обхванати са цялото черноморско крайбрежие, планинските и балнеоложките курорти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст