Назначиха Константин Йовеев за зам.-районен прокурор на Силистра и освободиха досегашния зам. Вера Маринова

ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 и чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Вера Великова Маринова – прокурор в Районна прокуратура – Силистра от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен“ на Районна прокуратура – Силистра, считано от датата на вземане на решението.

С решение от днес, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, на длъжността е назначен Константин Петров Йовеев – прокурор в Районна прокуратура – Силистра. В предложението от Веселина Милушева – административен  ръководител на Районна прокуратура – Силистра е посочено, че прокурор Йовеев притежава високи морални и професионални качества, отлична теоретическа подготовка и практически умения, ползва се с авторитет в обществото. Отбелязано е, че Константин Йовеев отговаря за административния надзор, активно работи по досъдебните производства, като често лично провежда отделни действия  по разследването, с оглед последващо изготвяне на прецизни и издържани прокурорски актове.

В предложението си Веселина Милушева е изразила увереност, че личните и професионални качества на прокурор Йовеев ще допринесат за осъществяване на целите в концепцията ѝ за управление и за връщане на доверието в институцията от страна на обществото.

Прокурор Йовеев има над 18 години юридически стаж, от които  над 17 години в органите на съдебната власт. Бил е младши прокурор в Районна прокуратура – Силистра в периода от 2001 г. до 2002 г.; съдия в Районен съд – Силистра през 2002 г. и младши съдия в Окръжен съд – Силистра от 11.10.2002 г. до 01.10.2002 г. От 14.06.2004 г. до 02.04.2012 г. е прокурор в Районна прокуратура – Тутракан, след което е преназначен в Районна прокуратура – Силистра.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст