Ще правим платформа за търговия с газ

природен газ

България ще изгради своя собствена платформа за търговия с природен газ. Това стана ясно от актуализираната Енергийна стратегия на страната, одобрена от Съвета по енергийна сигурност към Министерския съвет.

Идеята звучи повече от странно при условие, че в момента България има един-единствен доставчик на природен газ, и това няма да се промени в следващите две или три години. Минимални количества синьо гориво търгуват виртуално търговци на границата с Гърция, но това не променя общата картина при монопола в доставките.

Всъщност в актуализираната стратегия не е упоменато кога точно ще имаме действаща борса за природен газ, но е логично тя да бъде изградена след създаването на газовия хъб "Балкан".

Експертите очакват промяна на посоката на транзита на газ след 2020 г. от Север-Юг на Юг-Север, както и потенциално намаляване на транзитираните през нашата страна количества. Което означава, че България се подготвя за спиране или рязко намаляване на доставките на гориво през Украйна. Подобен ход ще намали и основните приходи на държавната компания "Булгартрансгаз".

В региона предстои изграждане на ключови инфраструктурни проекти, които ще променят основната посока и маршрути на потоците на природен газ. Такива са "Турски поток", проектите от "Южния газов коридор", Транс-анадолският газопровод, Транс-адриатическият газопровод, междусистемната връзка Гърция – България, както и проектът за нов терминал за втечнен газ в гр. Александруполис. Нашата държава разглежда възможността за участие в терминала за втечнен природен газ чрез придобиване на акции, обясняват специалистите по енергетика към Министерския съвет.

В контекста на европейските цели за взаимосвързан и единен енергиен пазар  България работи по създаването на газоразпределителния център "Балкан". Необходима предпоставка за неговото осъществяване е изграждането на нужната инфраструктура, която да осигури движението на газовите потоци. Основните предполагаеми източници на газ за хъба са Русия, местния добив от Черно море, суровина от Южния газов коридор и втечнен газ от Катар, САЩ, Алжир и Египет през съществуващи и нови терминали.

Повечето от проектите от близо десет години  са на хартия и няма яснота колко точно би струвала тяхната реализация. За доставки на газ от местен добив в момента е абсурдно да се говори, защото проучвателните сондажи не са направили търговски открития в морето. Така единствените реални връзки за доставка на газ остават газопроводът от Украйна и газовата връзка Комотини – Стара Загора. На по-късен етап може да бъде изградена и газовата връзка с Турция, която също да захранва със синьо гориво газовия хъб. Всичко това е възможно да се случи най-рано през 2021 г., защото страната няма готовност и финансиране за проектите, обясняват специалистите. Изключение е газовата връзка с Гърция.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст