ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Утвърдиха План за осигуряване на надеждност и архивиране на информацията в АИС „Бюра съдимост“

ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди План за осигуряване на надеждност и архивиране на информацията в Автоматизираната информационна система „Бюра съдимост“. С решението се указва на съдилищата да закупят 2 броя външни преносими твърди дискове в рамките на утвърдените им бюджети за 2019 г. при съобразяване с дадените им препоръки.

Планът е изготвен след среща на членове на ВСС, служители от дирекция „ИТСС“ в АВСС, служители от МП, министъра на правосъдието и други, на която е обсъдена сигурността на информацията и непрекъсваемостта на работа на системата. Сформирана е работна група от ИТ специалисти от трите страни, която предлага като най-подходящо и икономически целесъобразно решение ежедневното архивиране на информацията от информационната система на два външни преносими твърди диска.

Всички предложени мерки са включени в Плана, който разписва на ВСС и съдилищата отговорност за осигуряване на външната памет. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст