ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БАКБ отчете сериозен ръст на печалбата

Нова сграда БАКБ

Ръстът на кредитния портфейл на Българско-американската кредитна банка (БАКБ) води до нарастване с 10% на приходите от лихви, отчитат от финансовата институция. Нетният лихвен приход расте с 23% спрямо трето тримесечие на 2017-а.  Продължава спада на цената на финансиране на банката – с 25% по-малко от година по-рано, въпреки увеличението на депозитната база.

Броят на клиентите и извършваните от тях трансакции значително нарастват, което води и до увеличаване на нетните приходи от такси и комисионни с 23 процента.

Кредитният портфейл на банката отчита ръст от 16% спрямо година по-рано с основен двигател диверсифицирано кредитиране на МСП клиенти и физически лица. По този показател финансовата институция значително превишава средния ръст на банковия пазар в страната, отчетен за същия период  в размер на   6,18 на сто. Аналогично, привлечените средства нарастват с 16% и в двата сегмента: корпоративни депозити и депозити на граждани и домакинства, отчитайки значително по-добри резултати от тези на банковата система от  9,12%. 

"Нетната печалба на БАКБ е с 66% повече, спрямо същото тримесечие на 2017 г. Контролирането на оперативните разходи при максимизиране на ефекта от конкурентите предимства на банката и бизнес модела й, водят до подобряване на ефективността.", съобщават още от БАКБ.

Данните сочат още, че банката е добре обезпечена с капитал, като за период от една година той се увеличава с нови 5%, което е предпоставка за продължаване на тенденцията на растеж и разширяване на кредитния  портфейл, при запазване на показателите й за стабилност и устойчивост и генериране на стойност за акционерите, отбелязват още банкерите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст