ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Обединиха в едно общо производство дисциплинарките срещу Таня Плахойчева – съдия в СРС

Висш съдебен съвет ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет присъедини дисциплинарно дело № 32/2018 г. към дисциплинарно дело № 34/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Софийски районен съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗСВ, за разглеждане в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 34/2017 г.

Дисциплинарните дела са образувани по предложения от ИВСС и от административния ръководител на Софийски районен съд. Дисциплинарните дела са обединени с оглед необходимостта от пълно и всестранно изясняване поведението на съдия Плахойчева и релевантните факти относно наличието на основания за ангажиране дисциплинарната й отговорност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст