ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Одобриха проект на Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от ЗСВ, за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г. Колегията прие, че административните ръководители на органите на съдебната власт и съдиите следва да прилагат мерките по протокол № 21/19.07.2018 г., т. 90 на Пленума на ВСС.

Съдийската колегия ще предложи на Пленума на ВСС да приеме данните за установените от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ, отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по посочения ред, както и Анализа на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от ЗСВ за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г. Посочените материали ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС.

В Анализа е посочено, че за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г. в ИВСС са постъпили 267 броя заявления по Глава трета „а” от ЗСВ, като основателните заявления са общо 204 броя. От тях касаещи забавени наказателни производства са 82 броя.

В Отчета на министъра на правосъдието относно постъпилите заявления изплатените обезщетения по реда на глава III ”а” от ЗСВ за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г. е отчетено, че за целия шестмесечен период са изплатени 206 750,00 лв. обезщетения по сключени споразумения, като 60 100,00 лв. са за периода от 01.10.2017 г. – 31.12.2017 г. и 146 650,00 лв. са за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст