ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Поощриха Павлина Панова – зам.-председател на ВКС с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен – златен“

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, б. “а“ от ЗСВ Павлина Стефанова Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд с отличия „Служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

В предложението от председателя на ВКС Лозан Панов е посочено, че съдия Павлина Панова е избрана от Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС, проведено на 26.10.2018 г. за съдия в Конституционния съд на Република България. Тя правораздава във ВКС от 11 години, а трудовият и юридическият ѝ стаж е преминал почти изцяло в съдебната система – била е стажант-съдия в Софийски градски съд, младши прокурор и прокурор в Районен съд – София, съдия в Софийски районен съд, съдия в Софийски градски съд, съдия в Софийски апелативен съд, съдия във ВКС от 2007 г. и заместник-председател и ръководител на Наказателна колегия от 25.03.2013 г.

С решение от днес, съдия Панова бе освободена, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ от заеманите длъжности „съдия“  и заместник-председател на ВКС, считано от датата на встъпване в длъжност „съдия“ в Конституционния съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст