ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Инвеститорите се оплетоха в сметки

"ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК" – 2018

От 2006 г. в. "БАНКЕРЪ" всяко тримесечие представя две свои уникални класации: за "Инвестиционен посредник" и за "Управляващо дружество". На тази база отличава най-добре представилите се през годината дружества от двата сектора.

В този брой представяме поредната годишна класация за пазарното представяне на дружествата – инвестиционни посредници през 2018 година. Данните, на основата на които е направено подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от "БФБ-София" АД, използвани са и собствени изчисления на редакцията.

Класацията обхваща периода от 1 октомври 2017  до 30 септември 2018 година.

Пазарът на инвестиционното посредничество преживя една трудна година, а активността на "БФБ-София" през последните дванадесет месеца (към края на септември) мина през приливи и отливи. Малко бяха инвеститорите, които припознаваха фондовата борса като място за печалби. Няма и как да е по-различно след като хроничният проблем на българския капиталов пазар все още е ниската ликвидност. Доброто време за харчене остава в спомените.

На този фон и основният индекс SOFIX продължи да губи стойност, като съвсем точно отмерваше и очертаваше случващото се на "БФБ-София". А в резултат на това измерителят падна под 624.39 пункта в края на септември и като че ли продължава да гледа още по-надолу. По-лошото е, че в това му движение активно го подпомагат и цените на акциите на петнадесетте компании, които са заложени в базата за изчисляването му. А в края на декември миналата година SOFIX стабилно прескочи 700 пункта и породи  големи очаквания.

Имаше и нови емисии от акции и облигации, които обогатиха инвестиционната палитра на "БФБ-София". Но продължи и отписването  на компании от публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор – било след търгово предложение или заради влошено финансово състояние на фирмите.

Размишлявайки за състоянието и развитието на борсовата търговия у нас, няма как да пропуснем и факта, че все по-малко са българите, които имат възможност да спестяват. А при това положение е трудно да очакваме голяма активност на капиталовия пазар. Но, все пак фондовата борса и инвеститорите очакват нови компании с проекти с добра идея. Ваучерната схема за подкрепа на малки и средни фирми за листване на "БФБ-София" също се разглежда като възможност за освежаване на "стоката" на пазара.

Финансовите резултати от дейността на инвестиционните посредници от последните дванадесет месеца (към 30 септември) не внесоха промени в подреждането на големите играчи в крайното класиране на в. "БАНКЕРЪ". А след като петима от тях успяха да вземат точки по всички показатели, това логично предопредели разпределнието на челните позиции в първата половина на класацията. Други пък – като "АБВ Финанс", не успяха да запазят мястото си в Топ 10 през 2018-а.

И през тази година естествено имаше обновяване на имената в десетката на най-добрите. Мястото на напусналия инвестиционен посредник зае "АБВ Инвестиции" ЕООД, което присъстваше в класацията ни през някои от предишните тримесечия. Общо шестнадесет от дружествата взеха точки по отделните подреждания, а 10 от тях получиха възможността (съгласно изработените правила) да се състезават за разпределението на местата в първата десетка.

Предоставените данни и изчисленията показаха леки вътрешни размествания в тройката, която бе на върха през миналата година. Тогава "Елана Трейдинг" и "Карол" бяха на върха на пирамидата. Но сега след като фирмата от групата "Елана" бе сред номинираните по всички критерии на класацията, без усилие запази мястото си на върха. Резултатът на дружеството от 35 точки (от 40 максимално възможни) го направи

"Инвестиционен посредник на 2018 г."

През изминалите дванадесет месеца фирмата от групата "Карол" направи стъпка надолу, макар че взе точки по всички показатели и събра 30 пункта.

Събитията на пазара на инвестиционно посредничество през тази година разделиха и "Евро-Финанс" и "Първа ФБК", които преди година деляха третото място. С повече усърдие на брокерите си от ситуацията се възползва "Първа ФБК", която остана на почетната стълбица (също с 30 точки). "Евро-Финанс" слезе едно стъпало надолу.

Изминалите дванадесет месеца не бяха много успешни за банковите инвестиционни посредници. Само двама от тях спечелиха точки по отделните критерии, но те не бяха достатъчни, и нито един от тях не успя да се нареди сред номинираните в крайното класиране.

Тази година не бе много успешна за борсовата търговия у нас. Интересът на инвеститорите към сключване на сделки бе на приливи и отливи, като се определяше от компаниите, които разпределяха дивиденти или показаха отчети и проекти с потенциал за развитие и печалба. А в тази ситуация котировките на публичните дружества поразместиха фирмите в подреждането по показателя

оборот на "БФБ-София"

Лошото бе, че позитивните настроения на инвеститорите месец след месец се охлаждаха и това беше в основата на понижението му. Както обикновено, представянето на банковите инвестиционни посредници е повече от скромно, а в края на септември едва един от тях попадна сред номинираните.

Само две са дружествата, които успяха да прескочат гросмайсторската граница от 100 млн. лв., а други ще трябва да положат още усилия в следващите месеци. "Първа ФБК" сега води подреждането повече от убедително – с оборот от 257.813 млн. лева. "Евро-Финанс" – от групата "Еврохолд България", го  следва най-отблизо. Неговите брокери са превъртели в своите покупко-продажби 103.899 млн. лева. Тройката се допълва от "Банка ДСК". По нейната сметка се водят договори на обща стойност 67.32 млн. лева. 

Небанковите инвестиционни посредници са най-успешни през последните дванадесет месеца (към 30 септември) и по показателя

сключени сделки на "БФБ-София"

Прави впечатление, че дружествата са сключили по-малко контракти през периода. "Карол" обаче отново е лидер, както бе и в последните няколко годишни класации. Брокерите му са реализирали общо 34 193 покупко-продажби. "Елана Трейдинг" отново е първият му подгласник – с 16 037 сделки, а "БенчМарк финанс" е трети – с 10 696 договора.

В Топ 10 на инвестиционните посредници по изпълнени контракти през периода пазят местата си и трима от регионалните брокери. Пловдивският "Юг Маркет" е с най-високо класиране – с 5753 сделки. Брокерите на варненския "Реал Финанс" се отчитат с 2 007 договора. По сметката на "Загора Финакорп" от Хасково пък са записани 1448 покупко-продажби.

През тази година българските фирми активно търсеха алтернативни възможности за финансиране на бизнеса си, като част от тях предложиха нови акции и облигации в опит да привлекат свободните средства на инвеститорите. По този начин са били ангажирани десет от лицензираните инвестиционни посредници, които са подготвяли проспекти за различен тип ценни книжа. За първи път държавни ценни книжа излязоха за търговия на "БФБ-София". Борсово търгуваните фондове (ETF) организирани от "Експат", също обогатиха палитрата от финансови инструменти, които се предлагат на борсата. Производителят на птиче месо "Градус" АД – Стара Загора направи успешно първично публично предлагане на акции. Но, очакванията всички тези стъпки да направят "БФБ-София" по-атрактивна за инвеститорите не се случи. "Елана Трейдинг" е с най-много проспекти през периода. Дружеството е работило по документите на седем компании, които са акумулирали свеж капитал от фондовата борса, и по този начин оглавява подреждането по показателя

брой емисии на акции и облигации

"Евро-Финанс" има на своята сметка четири, а "Капман" три проспекта, одобрени от Комисията за финансов надзор. Няколко са брокерите, които продължават да подпомагат и процедурите по обратно изкупуване на акции в полза на различни компании.

Липсата на пълни данни за дейността на всички алтернативни борсови платформи, организирани от инвестиционни посредници, прави малко условно подреждането по показателя

електронната търговия на "БФБ-София

Този начин на сключване на сделки продължава да печели все повече привърженици. А онлайн системата за търговия с акции на български компании, разработена от "БФБ-София" – COBOS, вече не им е конкурент. През нея се сключват по-малко сделки, абонатите й намаляват в края на септември (до 230), показва проучването на в. "БАНКЕРЪ".

Най-активните алтернативни платформи са Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс"). Те отчитат присъединяването на нови клиенти и имат повече абонати от онлайн системата на "БФБ-София". Първата платформа е ползвана от 5654 души, през втората са търгували 2559, а през третата – 2566 абонати. Услугите на четвъртата са ползвали 516 клиенти. Интернет системата EFOS (на "Евро-Финанс") привлича 366 инвеститори.

Другите няколко платформи засега не обявяват данни за дейността си.

Класирането по показателя „електронна търговия на БФБ-София“ е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. В края на септември "Карол" е първи в крайното подреждане, като дружеството е с най-много сключени сделки при онлайн търговията. През периода брокерите на Първа ФБК са направили най-голям оборот, а "Елана Трейдинг" са работило с най-много клиенти.

От регионалните инвестиционни посредници в Топ 10 са "Загора Финакорп" и варненският "Реал Финанс". От банковите брокери само "Юробанк България" успя да си извоюва място сред номинираните по показателя.

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Трейдинг" е един от първите инвестиционни посредници в България, който вече 27 години заема водеща позиция в търговията на финансовите пазари и инвестиционно банкиране и е част от една от най-старите български финансови институции – "ЕЛАНА Финансов холдинг". "ЕЛАНА Трейдинг" е ексклузивен партньор за българския пазар на американската брокерска компания Auerbach Grayson от 1998 г. насам, а е част и от брокерска мрежа в 123 страни. Дружеството е дългогодишен партньор на европейската Saxo Bank за България при предлагане на търговия на световните финансови пазари. Инвестиционният посредник предлага три платформи за електронна търговия на всички пазари: ELANA BG Trader (за "БФБ-София"), ELANA MetaTrader (за валутна търговия), ELANA Global Trader (с най-голямото разнообразие от инструменти на над 30 борси в света и на Forex). Анализите на компанията се публикуват от Thomson Reuters, Bloomberg, Standard & Poor’s Capital IQ, FactSet и други водещи международни информационни компании. "ЕЛАНА Трейдинг" се представлява от председателя на съвета на директорите Радослава Масларска и от изпълнителния директор Момчил Тиков.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст