Министерства и агенции получават допълнително финансиране

дфз

Кабинетът одобри на днешното си заседание допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. за финансирането на проекти, свързан с изпълнението на неотложни мерки за 2018 г. за присъединяването на България към Шенгенското пространство, на обща стойност 2 076 000 лв.

Средствата по Постановлението са за дейности, които са от първостепенно значение за ефективно изпълнение на мероприятията по противодействие на засиления миграционен натиск по границите и целят строителни дейности и повишаване на техническата обезпеченост на граничните контролно-пропускателни пунктове.

Съгласно друго правителствено Решение се одобряват допълнителни разходи по бюджета на МВР в размер на 2 130 500 лв. за подобряване на административното обслужване на гражданите в отдел „Пътна полиция“ при СДВР и секторите „Пътна полиция“ при ОДМВР Пловдив, Варна и Бургас. Министерският съвет одобри също така вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за настоящата година, които целят увеличаване на разходите по политиките в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред и политиките в областта на управлението и развитието на системата на МВР.

Същото така правителството одобри промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.  Чрез тях ще се компенсира недостигът в размер на 2 755 000 лв. за изпълнението на приоритетни дейности и проекти за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. Допълнителните средства ще бъдат инвестирани в поддръжката, модернизацията и изграждането на техническа инфраструктура.

Недостигът ще бъде компенсиран чрез намаление на разходите по бюджетните програми на регионалното министерство „Геозащита, картография и кадастър“ (1 600 000 лв.) и „Ефективна администрация и координация“ (1 155 000 лв.). Промяната е в рамките на утвърдените разходи по бюджета на МРРБ за 2018 г.

Кабинетът одобри допълнителни разходи за 2018 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“. Парите ще се използват за възстановяване на средства по изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания и държавните помощи. Осигуряването на допълнителен финансов ресурс ще позволи насочване на по-съществен размер на подкрепа към земеделските стопани, в момент, в който те имат необходимост от допълнително финансиране с оглед създалата се неблагоприятна климатична и епизоотична обстановка в страната.

Правителството увеличи с 350 000 лв. бюджета на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 година. С постановлението се дава възможност както да бъдат сключвани нови договори, а също и да бъдат поемани ангажименти с незабавна реализация, свързани с дейността на КЗК.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст