ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Съдийската колегия на ВСС изпрати на ИВСС по компетентност искане за становище на съдии при АпСНС по повод проверката на ВКС

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение и изпрати на основание чл. 54, ал. 1, т. 8 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 175к, ал. 3 от ЗСВ, на Инспектората към Висшия съдебен съвет искане за становище на съдии при Апелативен специализиран наказателен съд, по повод извършена проверка, възложена от председателя на ВКС. Колегията иска ИВСС да извърши проверка и оценка, доколко е налице независима проверка от председателя на ВКС по посочено от съдиите от АСНС дело.

С внесеното на 30.11.2018 г. във ВСС искане 11 съдии от Апелативния специализиран наказателен съд питат, дали посочената проверка съставлява „опит за оказване на влияние върху вътрешното убеждение на съдиите, на които предстои да се произнесат по спорния предмет“, както и дали „съставлява тенденциозно отношение към специализираните съдилища и в частност към АСНС“.

В предходно заседание Съдийската колегия постави на магистратите въпрос, твърдят ли, че с назначената проверка се накърнява тяхната независимост.

Полученият на 12.12.2018 г. протокол от Общото събрание на съдиите в АСНС, съдържа отговор, че те не твърдят и в становището си не са твърдели, че „е нарушена независимостта ни/изводима от понятието за проверка за независимост“ по чл. 175к, ал. 3 от ЗСВ/“, а се настоява за отговор на цитираните въпроси, свързани с „преценка за евентуално тенденциозно отношение към специализираните съдилища и преценка за правомерност и допустимост на наредената проверка при описаните особени обстоятелства“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст