ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Гражданската” ще има и за шофьори без нея

лев пари

Комисията за финансов надзор (КФН) предлага увеличение на вноските, които плащат застрахователите във Фонда за незастраховани моторни превозни средства. Това става ясно от решение на Комисията за откриване на производство по издаване на общ административен акт за определяне на  размера на вноските във Фонда.

Финансирането на Фонда за незастраховани МПС се прави от всички застрахователи, които сключват задължителните застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз. Парите на фонда се използват за покриване на имуществени и неимуществени претенции на трети лица вследствие на смърт или увреждане, причинени от МПС, което няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Размерът на вноските се одобрява от КФН по предложение на Съвета на Гаранционния фонд. Вноските се плащат еднократно и се събират с премията по застраховката или с първата част от нея, при разсрочено плащане.

Сега одобреният от КФН размер на вноските е 8.50 лв. за всяко застраховано МПС (по задължителната  застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите) и по 0.15 лв. за всяко от застрахованите места със застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз. След като предложеното увеличение бъде окончателно прието, застрахователите, предлагащи у нас задължителна застраховка "Гражданска отговорност” на автомобилистите вече ще плащат по 10.50 лв. за всяко МПС. Вноската по другата задължителна застраховка – "Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз се запазва на 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача.

Към края на октомври във Фонда за незастраховани МПС има 52 372 хил. лв., което отговаря на изискванията на Застрахователния кодекс минималният им размер да е поне 10 000 хил. лева.

Според актюерската обосновка, за да бъде увеличена вноската на 10.50 лв. за всяко застраховано МПС, са взети предвид обхватът на застраховката, честотата на събитията и средната стойност на претенцията, разясняват експертите.

Отделно е направена оценка на решението на Върховния касационен съд за лицата с право на обезщетение за неимуществени вреди в резултат на причиняване на смърт на физически лица и е установено, че средният брой на наследниците, предявяващи претенции, се увеличава с 2.5, което поражда нуждата да се увеличат  съответните средства в Гаранционния фонд.

Бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 21 януари 2019 г. включително.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст