Ръстът на БВП продължава да се забавя

пари

Реалният ръст на БВП отново е по-нисък от очакваното, твърдят банкови експерти. Според  данни на Националната статистика, през третото тримесечие на 2018 г. реалният ръст на БВП е достигнал  2.7% на годишна база. От компонентите на БВП потреблението се е увеличило  със 7.5%, а инвестициите с 3.0 процента. Износът спада с 3.2% в реално изражение, а вносът се е увеличил с 3.8%, което бе под равнищата на прираст от предишните две тримесечия на годината.

"Ръстът на потреблението бе стимулиран от ниските лихви по депозитите и потребителските кредити, както и от ръста на заплатите, докато за ръста на инвестициите повлияха ниските лихви по корпоративните кредити. За спада на износа допринесоха слабата турска лира, която оскъпи българския износ, както и по-слабият растеж на други основни търговски партньори", коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк  Емил Калчев.

От гледна точка на  предлагането  през третото тримесечие най-солиден принос за растежа на БВП очаквано имаха услугите (2.2 пр.п.), следвани от селското стопанство (0.6 пр.п.) и индустрията (0.5 пр.п.).

"Картината на приносите на отделните групи услуги отразява случилото се в този сектор през третото тримесечие – преди всичко засилени покупки на недвижими имоти и автомобили, стимулирани от ниските лихви и растящите трудови възнаграждения в страната", допълва Калчев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст