Финансират проект за създаване и внедряване в съдебната система на софтуер за автоматично конвертиране на гласов запис в текст

всс

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да се отправи искане до Оперативна програма „Добро управление“ към Министерски съвет да бъде открита процедура за финансиране на проект за създаване и внедряване в съдебната система на софтуер за диктовка и автоматично конвертиране на гласовия запис в текст. Изготвянето на проектно предложение бе възложено  на членовете на ВСС Драгомир Кояджиков, Пламена Цветанова, Даниела Марчева, Светлана Бошнакова и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС.

С решение на Пленума на ВСС по т. 17 от Протокол № 1/17.01.2019 г. на четирима членове на ВСС бе възложено да извършат проучване на възможностите за проектно финансиране на създаването и внедряването на софтуерния продукт за диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст на български език, както и да изготвят доклад в тази връзка, след съгласуване с Държавната агенция за електронно управление. Според представения доклад са проведени срещи с ръководителя на представителството на ЕК в България Огнян Златев, със заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, както и с представители на Оперативна програма  „Добро управление“ .  В проведената  среща с управляващия орган на ОПДУ са постигнати конкретни договорености, като са очертани възможните етапи за реализиране на проектното намерение – отправяне на искане до ОПДУ за откриване на процедура за финансиране на проект и за подаване на проектно предложение. Посочено бе, че са обсъждани възможностите изготвения софтуерен продукт да се предостави за ползване на различни държавни институции, както и че от страна на изпълнителната власт ще бъде оказано пълно съдействие за изпълнение на проектното намерение.

Софтуер за диктовка и автоматично конвертиране на гласовия запис в текст са внедрени в съдебните системи в Република Полша и Република Хърватска, а аналогичен проект се изпълнява в Холандия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст