Приеха данни за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок

ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.04.2018 г. – 30.09.2018 г. Приети бяха отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ  и Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл.60м от ЗСВ  за посочения период.Настоящият анализ е одобрен с решение на  Съдийска колегия по протокол № 4/05.02.2019 г. и с решение на Прокурорска колегия по протокол № 5/13.02.2019 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет напомни на административните ръководители на органите на съдебна власт и съдиите да прилагат  мерките, приети по протокол № 21/19.07.2018 г., т. 90 на Пленума на ВСС. На административните ръководител на прокуратурите бе напомнено, че следва да прилагат мерките приети по протокол № 21/19.07.2018 г., точка 90.1.6 и протокол № 29/22.11.2018 г., точка 1.5 на Пленума на ВСС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст