Уточнение за новата ДС: Член 38 от Конституцията абсолютно забранява доносничеството

Крайно време е милиционерската психология на управляващите, да поизучи буквите и след това да прочете поне веднъж внимателно основния закон. А там има изричен текст срещу срещу доносничеството.

Конституция на Република България:

Чл. 38. Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения. А понеже Конституцията има пряко действие – виж чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. (2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие, то е повече от ясно, че ДАНС-аджийските извъртания на управляващите около опита им за превръщане на всички адвокати в доносници, просто няма как да минат. Защото чл 4 от Основния закон твърди още: Чл. 4. (1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.

Та това е около опита на ГЕРБ и на тайната полиция на режима да превърнат цяло едно съсловие в доносници. Единственото спасение на управляващите и на тяхната ДС е Парламентът да приеме промяна в Основния закон, която да  звучи така – чл. 38(нов 2019 г.) (1)Доносничеството пред ДАНС и КПКОНПИ е първо задължение на всеки български гражданин, въпрос на дълг и на чест; (2) Държавата всячески насърчава и подпомага доносничеството.

Да, ама токова нещо дори в Булгаристан не може да стане. Мъка за КПКОНПИ и за ДАНС.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст