До 50 млн. лв. са държавните гаранции за кредитиране на студенти

Изпит по литература СУ Климент Охридски

До 50 милиона лева е максималният размер на новите държавни гаранции, които правителството утвърди по Закона за кредитиране на студенти и докторанти на днешното си заседание.  Кредити се отпускат на български граждани, граждани на страните от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария и са само за обучение във висши училища в България.

Решението бе аргументирано с увеличаване на средния размер на студентските кредити, което е резултат от няколко фактора – увеличеният размер на издръжката за обучение за един студент/докторант и съответно по-високият размер на таксите за обучение, както и измененията в Закона за висшето образование, с които се дава право на висшите училища при определени условия да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“.

За изминалата 2018 г. средният размер на кредита е 9 584 лв. Резултатите от програмата за кредитиране на студентите и докторантите през отчетния период от 2010 г. до 2018 г. показват, че 20 499 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят кредит на обща стойност 136 993 996 лв. Отпуснатите кредити за заплащане на такси за обучение са 20 129, а отпуснатите кредити за издръжка са 320.

Докторантите, сключили договор за кредит са 87. Общо 555 студенти, граждани на европейски държави и ЕИП, са сключили договор за кредит през периода от 2010 г. до 2018 г. Броят на чуждестранните кредитополучатели представлява 2,71% от общия брой отпуснати кредити по тази наредба. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст