Харчим повече отколкото печелим

Заведение ресторант кафене с тротоарно право

Данните за доходите и разходите на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2018 г. предизвикаха смесени реакции, коментира Явор Алексиев, икономически анализатор от Института за пазарна икономика. Лошото е  по-бързия ръст на разходите (10,5% на годишна база) спрямо доходите, въпреки че ръстът на доходите (7,5%) пък е чувствително по-висок от всякакви промени в ценовото равнище.

През втората половина на 2018 г. статистиката регистрира най-силните тримесечия от гледна точка на  средната склонност към потребление на домакинствата от времето преди кризата досега  (съответно 0.90 и 0.87, което означава, че от всеки 1 лев доход домакинствата са потребили съответно 90 и 87 ст. през третото и четвъртото тримесечие на 2018 г.). Пределната склонност към потребление е над 1 за шесто поредно тримесечие, което пък значи, че разходите на домакинствата нарастват по-бързо от доходите им. Тази динамика обаче не може да бъде обяснена само с промените в ценовото равнище, макар че очевидно по-високата инфлация през втората половина 2018 г. е изиграла своята роля. Все пак този процес започва доста преди скока на инфлацията от лятото на миналата година и показва по-дългосрочно увеличение на потреблението заради добрите доходи и силния пазар на труда. Поведението на домакинствата намира обяснение  и в  по-високите стойности на показателя на доверие на потребителите за 2018 г. спрямо 2017 г.

Данните за разходите на домакинствата са силно положителни – разходите за храна достигат дъно от 30,2% и като нищо през 2019 г. за пръв път ще паднат под 30%. Тази динамика говори за подобрение на жизнения стандарт на домакинствата, тъй като показва спад на относителния дял на средствата, които те трябва да заделят за стоки от първа необходимост. Въпреки че с тези данни трябва да се работи  внимателно поради силната им изменчивост , най-голям относителен ръст на годишна база се вижда в разходите за „свободно време, културен отдих и образование” – също  признак за подобрено благосъстояние. Ако можем да изведем някаква отрицателна тенденция, то това е трайната вече тенденция на увеличаване на разходите на домакинствата за данъци и осигуровки, която също остава в сила. Абсолютно всяко едно от тримесечията на 2018 г. регистрира не само увеличение спрямо 2017 г., но и поставя нов рекорд в това отношение, като последните данни показват относителен дял на разходите за данъци от 12,7%. 

Подобрения се виждат и по отношение на структурата на доходите. Доходите от работна заплата формират 55% от общите доходи на домакинствата – обстоятелство, продиктувано както от продължаващото и през 2018 г. покачване на заплатите, така и от устойчиво високата заетост и намаляваща безработица. В резултат на доброто състояние на трудовия пазар и икономиката като цяло социалните обезщетения и помощи вече формират под 2,5% от дохода на домакинствата, въпреки увеличаването на някои социални плащания, коментира Алексиев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст