НСИ: Читателите в библиотеките намаляват с 3.6%

библиотека

През 2018 г. броят на библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици остава непроменен спрямо предходната година (47), показват данни на Националния статистически институт. Общият им фонд се състои от 34 320 хил. библиотечни документа – книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите – 55.3% (18 971 хил.), следвани от другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, микроформи, патенти и стандарти) – 29.7% (10 179 хил.), и продължаващите издания – 15.1% (5 170 хиляди).

Регистрираните читатели са 239 хил., което е с 3.6% по-малко в сравнение с предходната година , докато посещенията се увеличават с 6.7% и достигат 4 563 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 6 676 хил. библиотечни единици.

В Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ през 2018 г. има регистрирани 8 193 хил. библиотечни документа, или със 72 хил. повече в сравнение с предходната година. Библиотечният фонд в 26-те регионални библиотеки в областните центрове е 11 899 хил. библиотечни единици, като заетият библиотечен фонд в тях се увеличава с 3 хил. (0.1%) в сравнение с 2017 година.

Аудио-визуална дейност

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

Филмово производство

През 2018 г. са произведени общо 77 пълнометражни, късометражни и среднометражни филма, в това число 46 за киномрежата, 30 за телевизията, включващи 6 сериалa с общо 331 епизода. Произведените пълнометражни филми са 30 (29 за киномрежата и 1 за телевизията) и се увеличаватс 5 (20.0%) спрямо предходната година. Произведените късометражни и среднометражни филми са 47, от които 13 игрални, 28 документални и образователни и 6 анимационни. В сравнение с 2017 г. производството на този вид филми намалява с 34, или 42.0%.

В края на 2018 г. кината в страната са 69, а киноекраните – 226, като броят им остава непроменен спрямо 2017 година. Мултиплексите са 11 и в тях са осъществени 61.6% от всички прожекции и 68.1% от посещенията.

През 2018 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината намаляват с 2.1%, а посещенията – с 11.3%. Прожектирани са 8 575 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 1 077 български, 2 359 европейски, 4 463 от САЩ и 676 от други страни. Най-голям е броят на кината в Югозападния район – 22 със 173 хил. прожекции, посетени от 2.7 млн. зрители. В столицата функционират 16 кина със 101 екрана, в които са прожектирани 2 722 филма.

Радиопрограмна дейност

През 2018 г. в страната функционират 83 регистрирани и лицензирани радиооператори,които са излъчили 727.0 хил. часа радиопредавания, или с 0.5% (3.4 хил.часа) повече в сравнение с 2017 година. Най-голям е делът на излъчените музикални предавания – 52.5%, следван от новините (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) – 11.8%.

Телевизионна програмна дейност

През 2018 г. в страната функционират 116 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, което е с един по-малко от предходната година. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 742.8 хил. часа, или с 0.9% по-малко в сравнение с 2017 година. Специализираните предавания са разпределени по часове, както следва – художествени предавания (игрални, телевизионни и видеофилми) – 166.2 хил. часа; музикални предавания – 92.2 хил. часа; новини (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) – 72.1 хил. часа; реклами – 57.6 хил. часа; образователни предавания – 12.0 хил. часа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст