Отпускат над 21 млн. лева за ученици от уязвими групи и за защитени специалности

дуално обучение

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 21 807 594 лв. по бюджетите на общините за 2019 г.  Средствата са за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Предоставянето на допълнителните средства по бюджетите на общините за 2019 г. няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

Защитена специалност от професия е специалност, която е уникална по своето съдържание, за обучението по която има заявена потребност от министерства и работодателски организации, но липсва заявен интерес от ученици за обучение или заявеният интерес е нисък, а на национално или областно ниво има необходимост от подготвени квалифицирани специалисти по нея. В края на миналата година правителството допълни двата списъка на защитените и дефицитните специалности. Към утвърдените 29 защитени специалности са добавени 14 нови с фокус върху секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги. Това са професии като техник геолог, корабен техник, техник по автоматизация, сондьор, корабоводител – специалност морско корабоводене, организатор по експлоатация на жп инфраструктурата, работник в растениевъдството, строителен техник – транспортно строителство и др.

Списъкът на професиите с бъдещ дефицит пък е актуализиран с добавянето на 3 нови специалности – машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология на органичните вещества.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст