ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БНБ определи буфера за рисковите експозиции на осем банки

БНБ сграда

На проведено на 15 октомври 2019 г. заседание Управителният съвет на БНБ определи размер на буфера за системен риск на 3% от рисковите експозиции на банките, формирани от тях на територията на Република България, съобщиха от пресцентъра на централната банка. Решението е в съответствие с Наредба №8 на БНБ за капиталовите буфери на банките.

БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки, за които определи ниво на буфер, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

Оповестяването на решенията на БНБ се извършва един месец след уведомлението до Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и компетентните и определените органи на съответните държави членки. Разделите за буфера за системен риск и за буфера за други системно значими институции са актуализирани съгласно взетите решения.

Буферът за системен риск е въведен от БНБ като макропруденциален инструмент с основната цел да съхрани натрупаните капиталови резерви в българската банкова система и с оглед на предотвратяване/смекчаване на негативните ефекти от системни рискове с дългосрочен нецикличен характер, които биха могли да нарушат нормалното функциониране на финансовата система в България. Той е задължителен за всички банки в България, които подлежат на капиталови изисквания.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст