Де се е чуло и видяло куриер митничар да бъде

поща

Проектопромените в данъчното законодателство за догодина, публикувани на сайта на Министерството на финансите са малко, което е добре. Това не значи, че сме постигнали идеалното, но говори за предсказуемост на средата – изключително важно за бизнеса.

Но сред дребните промени има една, която буди недоумение. Става дума за вменяването на задължението за куриери и пощи при пренос на пратки с акцизни стоки да изискват информация за пратката и от подателя, и от получателя, а при съмнения за нарушение да могат да я отварят за проверка без съгласието на подателя.

Ако се установи, че в нея има рискови стоки (например тютюн без платен акциз), куриерите ще трябва да пазят пратката за извършване на проверка от контролните органи.

Така беше при соца. Това е най-краткият коментар на промяната.

За по-детайлен прочит помолихме Людмила Елкова в ролята й на данъчен експерт да обясни за какво става дума.

„Няма как да се купи акцизна стока от държава-членка на Евросъюза и да се внесе в България без да се плати начисления акциз“, отбеляза тя. Което означава, че въвеждането на нови ангажименти на куриерите не се отнася да търговията  в общността. „Единствената опция може би касае вноса от трети страни. Ако внасяш цигари от Турция например би могло да има някакъв смисъл“, допълни Елкова.

Да, но вносът на акцизни стоки – цигари и алкохол, е строго лимитиран за физическите лица – например стек цигари и литър алкохол. Ако става дума за duty free магазин на границата от турска страна, тези количества могат да бъдат внесени при това безакцизно. Но ако фирма внася по-големи количества, то те трябва да бъдат оформени като редовен внос. Най просто казано, необходимо е да имат български акцизен бандерол.

В Закона за местните данъци и такси също има нещо странно. С промените се връща и задължението при получено дарение (когато то не е от майка или баща и не е имот или моторно превозно средство) то да се декларира пред съответната община.

„Ако някой дари скъпа картина, дареният ще трябва да я декларира пред местните данъчни. Не е ясно кой ще провери какво точно е дарено, няма кой да го провери, нито да го оцени“, посочи Елкова.

В момента няма подобно задължение, разчита се на добросъвестността на данъкоплатците и реално почти никой не декларира и не плаща дължимия данък.

В самите мотиви към промяната е казано, че подобна декларация е съществувала в миналото, но тя е била отменена. „Това е направено ненапразно – безсмислено е било“, смята Людмила Елкова.

От следващата година общините ще могат да определят данъчната оценка на имот на предприятие и в случаите, в които има счетоводни данни за неговата стойност, но те са определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство.

Също от 2020-а общините ще изчисляват дължимия за месеца туристически данък на базата на информацията от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Тя трябва да заработи от следващия месец – 1 октомври, като всеки обект, който настанява туристи, ще започне да попълва данни за нощувките и гостите си в реално време. Сега налогът варира от 0.20 лв. до 3 лв. за нощувка според населеното място и категорията на хотела. Но проблемът е, че голяма част от местата за настаняване спестяват на общините информация за реалните нощувки, за да плащат по-малко данък.

 Едно облекчение за работещите е отпадането на задължението към годишната данъчна декларация да се прилагат документи за внесените през годината лични осигурителни вноски. Няма да се изисква и копие от ТЕЛК/НЕЛК. Националната агенция за приходите има достъп до тези данни и ще ги набавя сама.

Друго облекчение, свързано с декларираните през годината доходи, е свързано с получените награди от игри. Когато те са до 100 лв., не се облагат, но досега трябваше да се декларират. Ако промените бъдат приети , това задължение ще отпадне.

Предлага се също така доходите на спортисти и треньори по договори със спортни клубове вече да са приравнени на тези по трудови правоотношения. Което означава, че върху тях ще се дължат и осигуровки.

Една от предлаганите промени, засягащи най-широк кръг компании, е свързана с отчитането на вътреобщностни доставки (между страни от ЕС). За тях ще се изискват повече от доказателствата, които в момента са описани в правилника за прилагане на Закона за ДДС. Целта е предотвратяване на данъчни измами, обясняват данъчни консултанти. Освен транспортен документ ще се изисква и някакво друго доказателство, като например направена застраховка на товара. А доказателствената тежест дали транспортът е реално осъществен ще е на НАП.

Въвежда се и т.нар. режим на складиране на стоки до поискване. Данъчни консултанти коментират, че това е добра новина за доста чуждестранни фирми, които поддържат някакви наличности на склад за клиенти в България. За тях вече няма да се изисква регистрация по ДДС у нас. Същият режим би трябвало да бъде създаден и в останалите държави членки, т.е. ще важи и за български фирми, които държат стоки на склад в друга страна от Европейския съюз.

Следващата идея за промяна е свързана с избягването на регистрацията по Закона за ДДС. В момента при наближаване на прага от 50 хил. лв. някои предприемачи предпочитат да създадат ново дружество, често дори не особено прикрити, за да избегнат регистрацията, Сега се предлага, ако има две или повече фирми с еднаква дейност, които са регистрирани на един и същ адрес, при регистрирането на ново подобно дружество оборотите на всички да се събират за целите на регистрация по ДДС.

"От няколко години НАП буквално рекетираше фирми в този сценарий да направят регистрация. Сега се предлага и конкретен текст, но той е доста безумно написан, като се въвежда понятието "привидно несвързани", е становището на данъчен адвокат. Според него е крайно време прагът за регистрация по ДДС да се увеличи от сегашните 50 хил. на поне 100 хил. лв., тъй като икономиката и оборотите в нея се увеличават и в настоящия праг попадат много малки дружества.

Основните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане пък са свързани с въвеждането на няколко директиви, насочени срещу практиките за избягване на данъци. Мерките са по линия на инициативата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

„В законодателството се въвежда категорията на т.нар. хибридни лица. Чрез няколко промени се ограничава възможността им за „агресивно данъчно планиране“, заяви Людмила Елкова. Според нея "става дума за това, че фирми откриват сложна система от клонове и представителства в други държави, като използват законови врътки , за да минимизират данъците си“.

Мнението на данъчните консултанти е, че тези изменения засягат много малък кръг компании в страната.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст