ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Валутната търговия “дръпна” напред – НЕ ПИПАЙВалутната търговия “дръпна” напред – НЕ ПИПАЙ

пазари

Оборотът на валутния пазар в България нараства значително през последните три години. Това показват резултатите от проучване, координирано от Банката за международни разплащания (БМР), което се провежда на всеки три години от национални централни банки по методология, изготвена от БМР. Проучването за България е изготвено от управление "Емисионно", дирекция "Ковчежничество" на Българската народна банка. Уточняваме, че всички банки, участващи в извадката за българския пазар, са дъщерни банки или клонове на чуждестранни банки.

Данните за страната ни сочат, че среднодневният оборот на валутния пазар (спот трансакции, форуърдни сделки, суапове и опции) през април 2019 г. възлиза на 2085.0 млн. щ.д., което представлява увеличение с 18.0% спрямо същия период на 2016-а. 

Като спот трансакциите заемат най-висок дял във валутната търговия. Те представляват 82% от всички трансакции (спрямо 64% през април 2016 г.). Среднодневният оборот на спот пазара през април 2019 г. достига 1710.3 млн. щ.д., което е с 51.6% повече от стойността му за същия период на 2016 година.  Анализът показва, че останалите трансакции са осъществени чрез суапове на валутния пазар и форуърдни сделки, които представляват съответно 16% и 2% от общия оборот (спрямо съответно 35% и 1% през април 2016 г.). При първите се наблюдава намаление с 46.9% до среднодневна стойност от 331.2 млн. щ.д. (спрямо 624.2 млн. през април 2016 г.), а при вторите – увеличение със 184.8% до среднодневна стойност от 41.6 млн. щ.д. (спрямо 14.6 млн. през април 2016 г.).

Най-активно търгуваните валути са български лев, щатски долар и евро

Трансакциите, включващи лев от едната си страна, нарастват в абсолютна стойност и като относителен дял до съответно 1658.9 млн. щ.д. и 79.6% (спрямо съответно 1181.2 млн. щ.д. и 66.9% през април 2016 г.). В същото време трансакциите, включващи щатски долар от едната си страна (с изключение на лев/щатски долар), намаляват в абсолютна стойност до 277.3 млн. щ.д. (спрямо 410.1 млн. през април 2016 г.), а като относителен дял се понижават до 13.3% (спрямо 23.2% през април 2016 г.).

Очаквано най-често търгуваната валутна двойка се оказва лев/евро. Тя формира 77% от общия оборот (спрямо 66% през април 2016 г.), следвана от двойката щатски долар/евро с дял от 12% (спрямо 23% през април 2016 г.) и евро/унгарски форинт с дял от 5% (спрямо 0% през април 2016 г.). Търговията на други валутни двойки, различни от евро, щатски долар и лев, е незначителна по обем, отчитат от БНБ.

"Нарастването на оборота на валутния пазар през април 2019 г. се дължи в най-голяма степен на трансакциите с други финансови институции, които се увеличават с 56.4% до 1436.9 млн. щ. долара", отбелязват от Централната банка на страната ни. Според експертите относителният дял на тези трансакции достига 69% от среднодневния обем (спрямо 52% през април 2016 г.). Докато сделките между отчетните дилъри намаляват с 35.5% до 431.5 млн. щ.д., а относителният им дял спада до 21% (спрямо 38% през април 2016 г.). Трансакциите с нефинансови клиенти нарастват с 20.8% до 216.6 млн. щ.д., , става ясно още от анализа на данните. 

"При трансакциите между отчетните дилъри и други финансови институции най-много сделки са осъществени с финансови институции от официалния сектор (в т.ч. централни банки и международни финансови институции от публичния сектор), които представляват 88% от всички трансакции между отчетните дилъри и други финансови институции", отбелязват от Българската народна банка.

В географско отношение 77% от всички трансакции на валутния пазар през април 2019 г. са осъществени с местни контрагенти спрямо 61% три години по-рано. Останалите трансакции представляват сделки с контрагенти от чужбина. 

Извънборсов пазар на деривати върху лихвени проценти

Резултатите от проучването показват, че през 2019 г. отчетните дилъри са използвали в минимална степен деривати върху лихвени проценти. Среднодневният оборот на извънборсовия пазар на деривати върху лихвени проценти (форуърдни сделки, суапове и опции) през април 2019 г. възлиза на 0.3 млн. щ. долара. За сравнение през същия период на 2016 г. той възлизаше на 0.1 млн. щ. долара. 

Подобно на резултатите от предишното проучване суаповете върху лихвени проценти са единственият инструмент от дериватите върху лихвени проценти, използван от отчетните дилъри през април 2019 г., като този вид трансакции бележат увеличение със 178.2% спрямо същия период на 2016 г., става още ясно от проучването. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст