Безплатни учебници, храна и лекарства са решенията на демографските проблеми

Антоанета Христова

Без да се омаловажават тенденциите на спад в раждаемостта и засилената миграционна динамика, проучванията доказват, че всеки процес може да бъде овладян и всички тенденции да бъдат обърнати. Това заяви проф. д-р Антоанета Христова, директор на Института за изследване на населението и човека към БАН, при представянето на шесттомен сборник на Българската академия на науките за тенденциите в демографското възпроизводство и взаимодействието между отделните процеси. Сборникът е озаглавен "Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България". По него са работили шест работни групи.

От изследването се вижда, че безплатните учебници и помагала са най-предпочитани – 13,7% от допитаните смятат, че това би помогнало за решение на демографските проблеми. Според 12,9% безплатните лекарства за децата биха били от помощ. 10,7% от участниците в социологическото проучване искат безплатна храна в училище, почти толкова – 10,6% искат безплатно проследяване на бременността и безплатни изследвания. За целодневен режим на обучение са се обявили 7% от анкетираните. 

"Истината е, че предлагаме действия, които няма да дадат ефект утре, нито дори след година. Но ако има съгласие в обществото и сред политическите сили, в историята ще останат имената на хората, превърнали кризата в устойчиво развитие и високо качество на живот", допълни проф. Христова.

Представеният документ изследва направленията "Раждаемост и семейни политики", "Смъртност, стареене и качество на живот", "Миграции и национална идентичност", "Демографско развитие и трудови ресурси", "Уязвими етнически и религиозни групи и общности", "Демографска политика в България през периода 1879 – 1989 г.". Проектът е възложен от Министерския съвет. Целта е да се извърши цялостен преглед върху развитието на населението в България и да бъдат предложени конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие на страната. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст