“Спящите” бонови книжки още крият приятни изненади

бонова книжка

Зелената бонова книжка, с която ни зарибиха да участваме в масовата приватизация преди 24 години,  продължава да тревожи сънищата на управляващите и на притежателите (или наследниците) на заветната индулгенция. Мнозина акционери обаче се отчаяха от чакането и погребаха завинаги мечтите за светло капиталистическо бъдеще.

Три милиона българи тогава участваха (уж) в масовото раздържавяване – самостоятелно или чрез организираните 81 приватизационни фонда. Днес едва 31 от тези дружества, вече преобразувани в холдинги,  все още присъстват на фондовата борса и дават информация за себе си.

Не минава месец без някой приятел или колега да звънне в "Банкеръ" и да попита дали можем да разберем какво става с боновете му. Активността се засилва най-много около месец юни, когато се провеждат годишните отчетни събрания на акционерите и се шуми около разпределянето на печалбите "количеството на дивидентите. Причината е, че тази тема отдавна е изчерпана за повечето от бившите приватизационни фондове. За последната одитирана финансова година (2018-а) само пет от холдингите разпределиха дивидент – "Еврохолд България", "Индустриален капитал холдинг", "Стара планина холд", "Албена" (в която се вля "Албена Инвест холдинг") и "Български транспортен холдинг".

Колкото и д-а изглежда невероятно, дори и най-дебело прашасалата бонова книжка, може да се превърне в реални пари. Стига притежателите им да проявят инициатива и да се сетят къде точно са прибрали документите си – в чекмеджето, на тавана или в мазето. Възможностите са няколко:

да продадат акциите си на БФБ-София.

Информация за движението на цените на публичните компании може да се събере всеки ден от сайта на борсата, на страницата на Комисията за финансов надзор, а и в няколко други финансови сайтове, които имат правото да правят това. Във всеки момент може да се провери колко струва една акция и така да се пресметне колко пари може да вземе за тези книжа притежателят им, ако ги продаде.

Към момента книжата на тези холдинги се котират в широки граници. Най-висока е котировката на "Албена" АД – 41.4906 лв. за един брой. Туристическото дружество попада в тази група, тъй като бившият приватизационен фонд "Албена Инвест холдинг" АД се вля в компанията, контролирана от Красимир Станев. А всички негови акционери получиха акции от "Албена".

Акциите на "Холдинг Варна" АД могат да бъдат продадени за по 38.3639 лв. за един брой. Най-близо до тях е холдинг "Нов век" АД – 17 лв. за акция

За някои акционери по-добрият вариант е да запазят ценните си книжа. През изминалата година няколко от съществуващите холдинги проявиха завидна инвестиционна активност – увеличиха капитала си с нови акции, взеха облигационни заеми, купуваха нови дружествата. С две думи – обогатиха (и евентуално оскъпиха) портфейла си. Така че при едно успешно развитие на проектите им, цената на техните акции би се повишила и акционерите биха спечелили от продажба на по-късен етап.

Дивидентът

обаче е най-сигурната печалба от един приватизационен фонд. Сумата се гласува от общото събрание и в тримесечен срок се изплаща. Но това се случва само при положение, че компанията е на печалба и ако общото събрание вземе решение част от нея или цялата да бъде върната на акционерите.

Няколко са бившите приватизационни фондове, които никога не са забравяли притежателите на техни книжа и най-редовно са разпределяли дивиденти. Отличник по този показател е "Стара планина холд" АД – единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент през всяка година от дейността си. Тя има 22 292 акционери (в т.ч. пенсионни и взаимни фондове, банки и др.), а брутната сума, заделена от печалбата през този период, е над 26 млн. лева. Председател на съвета на директорите е Евгений Узунов, а изпълнителен директор – Васил Велев.

Шанс има за всички собственици на акции на приватизационен фонд, тъй като те могат да потърсят дивидента си (ако е гласуван) за последните пет години. Тези пари обаче се изплащат само за срок до пет години, който започва да тече от датата на общото събрание. След това неполучените суми влизат в активите на компанията.

 

ДАЛИ СЪМ АКЦИОНЕР?

Първата стъпка е да се отвори боновата книжка и да се провери в кой приватизационен фонд или предприятие са вложени инвестиционните бонове. Ако не можете да се ориентирате, е добре да се потърси помощта на инвестиционен посредник, който може да работи като регистрационен агент. Информация за тях се получава от Комисията за финансов надзор. Само регистрационният агент може да направи справка и да получи документ от Централен депозитар АД – депозитарна разписка, че притежавате акции в дадено дружество. Услугата се заплаща, а с негова помощ може да продадете акциите си или да си ги запазите, като по този начин запазвате правото си на дивидент, ако компанията разпределя такъв. Искането за депозитарна разписка трябва да се прави лично, а не чрез пълномощник.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст