И по магистрали България се оказа на опашката

магистрала Струма лот 2 път пътища

Пътищата са от съществено значение за свързване както на регионите и държавите, така и на пазарите и хората. И, ако по тях може да се мине бързо – още по-добре! Основната европейска транспортна мрежа (TEN-T) от бързи пътища носи позитиви, скъсявайки времето на пътуващия или километрите магистрален път. Темповете, с които върви изграждането на този тип пътища в държавите членки от Централна и Източна Европа обаче стават все по-бавни и по-бавни. Статистиката е безмилостна: от 2014 г. досега, със средствата от ЕС, са завършени общо… едва 400 км нови магистрали!

 

Много са предизвикателствата, пред които са изправени и превозвачите, и обикновените шофьори – от незавършени трансгранични отсечки и недобра координация по отношение на участъците за паркиране, през инфраструктурата за зареждане с чисти горива, до недостатъчните средства за поддръжка на "международните отсечки" от националните пътни мрежи. 

До 2030 г. Европейската комисия (ЕК) си е поставила за цел да завърши почти 50 000 км магистрални и високоскоростни пътища от деветте основни коридора на TEN-T*. За целта – от 2007 г. насам – на държавите членки е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 78 млрд. евро. Все за едно и също – за изграждане на нови пътища и за обновяване на вече съществуващите "такива". Като 40 млрд. евро са целеви – за пътищата от мрежата TEN-T.

Колкото и да не ни се вярва, България се оказа с най-ниска степен на завършеност на минаващите през нейната територия европейски транспортни коридори. Това е един от изводите в специалния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП), описващ усвояването на парите по европейските пътни фондове в четири държави членки – България, Полша, Испания и Чехия. Резюме на доклада бе огласено на 21 април, но кой знае защо у нас тази новина бе сметена под килима.

А не би трябвало, защото през първите два програмни периода – 2007-2013 г. и 2014-2020 г. – точно към тази четири държави бяха насочени около 62% от общия размер на средствата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и Механизма за свързване на Европа (МСЕ). И това никак не е случайно, защото България, Полша, Испания и Чехия минават шест от деветте трансевропейски транспорти коридора.

Докладът показва, че степента на завършеност на пътищата от основната мрежа на TEN-T в България е 46%, в Полша – 75%, в Чехия – 78%, а в Испания – 100 процента. През 2016 г., когато са получени най-новите данни, равнището на завършеност на пътищата от основната мрежа на TEN-T в целия ЕС е било средно 77%.

Строим ли каквото сме обещали?

В България понастоящем само един от шестте трансгранични участъка на основната мрежа е завършен – този с Турция (магистрала "Марица"). 

Други два са в строеж – магистралите "Струма" и "Европа", които трябва да ни "вържат" с Обединена Европа през Сърбия и Гърция.

От останалите три бг-отсечки, един участък е споделен с държава извън ЕС – Северна Македония, а два – с Румъния. Към момента на одита обаче отсечките с Румъния са в тотален застой – без одобрени срокове и без обезпечено финансиране за приключването им. 

"Дунав мост 2" – между Видин и Калафат, също е изграден с финансова подкрепа от ЕС. Макар да е в експлоатация от 2013 г., одиторите са на мнение, че съоръжението продължава да е недостъпно – заради липсата на пътища, отговарящи на евроизискванията. И това се отнася както за България, така и за Румъния.

България и Полша изграждат и магистрали, и високоскоростни пътища, докато Чехия и Испания са се насочили изцяло към строенето на магистрали. Регламентът за TEN-T изисква пътната мрежа да се състои или от първия, или от втория вид пътища, като изборът е оставен на държавите членки.

В анализа се казва, че след 2007 г. магистралите в България почти са се удвоили – от 418 км тогава, до 757 км през 2018 година. Проблемът, според одиторите, е какво правим после, т.е. след официалното откриване и на последната отсечка. Изводът на европейските "контрольори" е стряскащ: т. нар. компетентни ведомства в България изобщо не се справят с текущото поддържане на готовите магистрални отсечки, с което излагат на риск състоянието на европейските транспортни коридори в средносрочен и дългосрочен план.

"Налице е напредък при изграждането на основната пътна мрежа на ЕС, но тя все още не функционира напълно“, заяви Ладислав Балко, членът на ЕСП, който отговаря за доклада

Одиторите посочват, че 32% от пътищата в България са в лошо състояние, а 27% – в средно. Данните показват, че от четирите посетени държави, само в Испания състоянието на мрежата се счита като цяло за добро,. В Полша почти 40% от мрежата се нуждае от ремонт, който е спешен за 14% от нея. Колкото до Чехия, тя е посочила сериозни проблеми само във връзка със състоянието на две ключови магистрали.

Според анализът на Европейската сметна палата, нито една от четирите страни все още не е въвела дългосрочна стратегия за управление на активите. Единственият "отличник" в тази връзка е Полша, която… наскоро е започнала да пише проект по темата. Констатирано е и значително намаляване на разходите за поддръжка на пътищата от трансевропейските коридори, като в България това намаляване е с над  50 на сто!

Бързи, смели, сръчни!

Механизмът "Свързана Европа" (МСЕ) съфинансира модернизацията на Главен път I-8 в отсечката от ГКПП-Калотина до околовръстния път на Костинброд. Според заданието, става дума за строителство на магистрала с дължина 14 километра. Индикативната стойност на проекта е 141.667 млн. лв., от които 41 млн. лв. са осигурени от МСЕ. Срокът за изпълнение е 852 календарни дни, което означава, че строим по:

– 6 километра на година;

– 115 метра на седмица;

– 16.5 метра на денонощие!

За нас този участък е "призван" да отведе братят сърби по морето, а братта българи – в Белград. За Брюксел това е част от трансевропейската транспортна мрежа по направлението Лондон – Будапеща – Белград – София – Пловдив – Истанбул – Калкута и е най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток. 

Хвала нам!

 

 

Веднага след огласяването на одитния доклад на Европейската сметна палата (на 21 април), Европейската комисия призова България да направи свой приоритет изграждането на TEN-T.

Нещо повече – не съвсем деликатно ни беше намекнато, че е крайно време да престанем да се правим на умрели лициси, защото "анализът на проекта на споразумението за партньорство не показва достатъчна насоченост и приоритизиране на инвестициите на ЕС в областта на транспорта за следващия програмен период".

Вероятно действията на управляващите изглеждат неубедителни за Комисията, която още веднъж дебело подчертава, че ключовият приоритет на инвестициите би трябвало да е завършването на автомагистралата между София и Гърция (за "Струма" става дума, ако някой не е разбрал случайно).
 

__________________

* През България, Полша, Испания и Чехия преминават шест от деветте коридора на основната европейска мрежа – "Балтийско-Адриатически", "Северно море – Балтийско море", "Средиземно море", "Ориент – Източно Средиземноморие", "Атлантически" и "Рейн – Дунав".

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст