Община Пловдив възобновява работата по Водния проект на града

Стартира дългоочакваният Интегриран проект за водите на град Пловдив. ВиК

Община Пловдив рестартира работата по Водния проект, която беше временно преустановена заради въвеждането на извънредните мерки за борба и превенция на COVID-19, съобщиха от общината.

Ремонтните дейности са концентрирани в район "Северен" и започват с въвеждането на временна организация на движението и премахването на съществуващите настилки по улиците "Полк. Дрангов" и "Средец". След това ще бъдат подменени канализационната и водопроводни мрежи.

"Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1" се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 "Води". Той е на обща  стойност 115 334 116 лв. От тях 80 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ, а 12 милиона са държавно съфинансиране. Средствата от страна на Община Пловдив са 34 млн. лева. Основната цел на проекта е гарантирането на оптимално отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента се изхвърлят без съответното достатъчно пречистване, което да отговаря на заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания. По този начин ще се намали инфилтрираната вода в канализационната мрежа.

Сегашните магистрални тръбопроводи на Пловдив са с обща дължина около 184.31 километра. Дължината на второстепенната водоснабдителна мрежа е около 377.13 километра. През 2015 г. реалните загуби в разпределителната мрежа са били 47.74 процента. На етап 1 ще бъдат подменени 12.276 км водопроводи успоредни на канализацията, както и 708 сградни отклонения.

В момента канализационната система на Пловдив страда от висока инфилтрация, има маломерни колектори, изградени в миналото, които не успяват да осигурят оттичането на смесените води в дъждовно време и се причиняват наводнения.

Ще бъдат реконструирани близо 71 улици и булеварда в район "Северен", като на първия етап се предвижда това да са 40. Срокът за изпълнението му е 18 месеца.

Сред основни дейности по проекта са рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация, както и реконструкция, модернизация и доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Пловдив.

Пло̀вдив е вторият по големина град в България с население от около 346 893 души. Разположен е на двата бряга на река Марица. Градът е най-динамично развиващият се център в Южна България. Икономиката му се крепи на добре развитата многопрофилна индустрия, на услугите, туризма и информационните технологии.

Благоприятни фактори за това са централното географско разположение и сравнително добрата инфраструктура. Пловдив има международно летище, терминал за интермодални превози, в близост до града минава автомагистрала "Тракия", има добре развита система от първокласни пътища и железопътна мрежа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст