Продължава регистрацията на розопроизводители, преработватели и производители на продукти от маслодайна роза

маслодайна роза

До момента са подадени 1917 заявления за регистрация на розопроизводители, розопреработватели и производители на продукти от цвят на маслодайна роза. Заявените розови насаждения са 21 029 дка, което представлява около половината от площите, засадени с маслодайна роза в страната. Това стана ясно по време на Консултативен съвет по маслодайна роза, който бе проведен чрез видеоконферентна връзка, съобщиха от Министерството на земеделието. До края на месец май всички реални производители и преработватели на розов цвят трябва да подадат заявление за регистрация и декларация за сключени договори.

Министър Танева е приела предложението на Професионалната асоциация на розопроизводителите в България при договорирането производителите да посочват входящ номер на подадено заявление за регистрация. Тази възможност ще бъде валидна за производителите на розов цвят, които все още нямат издадена заповед за регистрация. Според председателя на асоциацията Христо Николов няма проблем от страна на администрацията при обработването на заявленията.
В началото на кампанията по розобера ще започне и идентификацията на насажденията от маслодайна роза. Това ще се извърши във фенофаза "цъфтеж" от назначени комисии, включващи представители на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Института по розата и етерично маслените култури и представители от съответната областна дирекция по Земеделие. Индентификацията ще даде информация за вида на насажденията – колко от площите са засадени с Rosa damascena и Rosa alba.

Консултативният съвет е обсъдил и придвижването на работниците през КПП, които ще бъдат ангажирани в розобера. Съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 10 април, водачите на транспортни средства, превозващи земеделски работници до обработваемите селскостопански площи, представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в която е посочен маршрут и списък на пътниците. Заповедта гласи още, че работодателят е длъжен да осигури лични предпазни средства – защитни маски за лице и ръкавици, а превозвачът е длъжен да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването.
Очаква се решение от Европейската комисия, което да позволи програмиране на хоризонтална мярка COVID-19 с недоговорените средства от Програмата за развитие на селските райони. При условие, че мярката бъде приета, нейното прилагане ще бъде в края на реколтната година, когато има данни за отражението на кризата върху пазарите на съответната селскостопанска продукция. "В хода на програмирането й тя ще бъде консултирана с бранша", заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Относно работната ръка, тя припомни, че към момента регистрираните  безработни могат да бъдат наети за прибиране на реколтата като получават едновременно, както своите обезщетения за безработица, така и възнаграждения за труда си в селското стопанство. "Призовавам земеделските производители да заявят необходимостта си от работна ръка в бюрата по труда", каза още Танева. Тя коментира, че държавата не може да се меси в процеса по изкупуване на розов цвят и призова при договориране на цените, производителите и преработвателите  да направят взаимен компромис.
Срокът за отчитане и представяне на документи по схемата "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период" беше удължен до 15 май. Към момента има подадени 340 заявления от производители на маслодайна роза за площи от 1983 ха, като изплащането на помощта е до 30 юни, отбеляза заместник-изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" Иван Капитанов. Той запозна участниците в срещата с финансовите инструменти, които предлага Българска банка за развитие, Фонда на фондовете, както и със стартиралата от ББР схема за предоставяне на безлихвени кредите на физически лица чрез одобрените за целта търговски банки.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст