София ще стане “зелена” с проект за 840 млн. eвро

Парк Борисова градина

Столична община разработи План за действие за "зелен" град. Проектът е на стойност около 840 млн. eвро, а планът представлява програма за устойчиво развитие, която съдържа инвестиционна програма и 10-годишна визия в областта на транспорта, строителството, енергетиката, околната среда, водите, отпадъците и земеползването. 

Зелената политика на общината включва мерки за подобряване и разширяване на дела на зелените пространства в града и интегриране на зелената инфраструктура в целия град. В целите за „чиста енергия” са: планирани  да се увеличи делът на обществения транспорт и насърчаване на използването на по-чисти горива, увеличаване използването на възобновяема енергия, подобряване на енергийната ефективност в сградите и намаляване на използването на твърдо гориво за отопление на сгради.

В стратегическите цели за „отговорно използване на ресурсите” са планирани мерки за  намаляване на зависимостта от повърхностните води и намаляване на риска от липса на вода при продължителна суша. Други мерки са: увеличаване на рециклирането и насърчаване на повторното използване на материалите. Целта е да се осигурят инвестиции в приоритетни зелени проекти като по този начин се подобри качеството на околната среда в града.

Столична община очаква изпълнението на мерките ще доведе до конкретни ефективност и ползи като икономия на енергия в размер на 384 100 MWh/годишно. Реализирането на програмата и мерките ще доведе и до реално намаляване на емисиите на ФПЧ2,5 с 21 200 кг/г. и 322 700 кг/г. оксиди, а намалението на CO2 се очаква да бъде значително – 213 800 т CO2/година.

Планът се разработва с техническата помощ на Европейската банка за възстановяване и развитие. Това стана възможно след присъединяването през 2018 година на Столична община към Рамковата инициатива на ЕБВР „Зелени градове“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст