ПРОЕКТ-Доизграждането на водоснабдителната система “Дунав”

Вода

Областният управител на област Търговище Митко Стайков, в качеството си на ръководител на процедурата за предпроектно проучване за доизграждане на водоснабдителната система "Дунав", е имал среща с директора на "ВиК-Разград" Стоян Иванов и ръководителя на водоснабдителна система "Дунав", помпена станция Бабово – Стоил Ясенов. В Русе той се е запознал с техническите характеристики на система "Дунав", като е направил оглед на част от прилежащите кладенци тип “Раней”, помпени станции и съоръжения.

Според характеристиките си, водоснабдителната система "Дунав" осъществява водовземане от шест броя шахтови кладенци, разположени по терасата река Дунав. Има изградени единадесет помпени станции и 134 км преносни водопроводи, част от които са в експлоатация.
По проект съоръжението е било предвидено да подава вода за Разград, Исперих, Кубрат, Попово, Лозница, Търговище, Шумен, Нови пазар и прилежащите към тях населени места. Изграждането й е започнало поетапно през 80-те години на миналия век, но съоръжението не е завършено.  Към момента, свързани с мрежата за водоподаване на система "Дунав" са само Разград и селата Дряновец, Благоево и Маково.
Водоснабдителната система "Дунав" е сигурен водоизточник с постоянен и непроменен капацитет, като може да захранва всички населени места, предвидени в проекта. Тепърва предстои да се направят задълбочени технико-икономически проучвания, в които да се покаже състоянието на съществуващите водопроводи и съоръжения, както и да се очертаят необходимите строително-монтажни работи по тяхната рехабилитация. Трябва да се направи и анализ на средствата, нужни за доизграждане на системата.

Кметовете на общините от Североизточния регион са единодушни, че възстановяването на водоподаването през съществуващите участъци на системата "Дунав" и доизграждането й ще даде трайно и устойчиво решение на въпросите, свързани с водоснабдяването в тази част на страната.

През март след среща с кметове и областни управители от Североизточна България с ресорният заместник-министър Николай Нанков стана ясно, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще финансира извършването на предпроектно проучване за доизграждането на водоснабдителната система "Дунав" в областите Шумен, Разград и Търговище.

Тогава той обясни, че реалното доизграждане на системата може да започне до година-година и половина след изготвянето на предпроектното проучване и необходимите анализи. Идеята е строителството на оставащото трасе да се финансира от новия "ВиК холдинг". Парите са необходими, за изграждането на довеждащи водопроводи и нови водоизточници, за да се осигури своевременно необходимата ВиК инфраструктура, особено в райони, където има проблеми с водоснабдяването.

"Български ВиК холдинг" беше създаден с решение на Министерския съвет от 16 януари. Дружеството е със 100 % държавно участие и с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството. Уставният му капитал е в размер на 1 млрд. лева. Очаква се така да се подобри координацията и контролът в управлението на ВиК дружествата. Холдингът няма да възлага процедури по обществени поръчки, финансирани по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". ВиК дружествата остават самостоятелни юридически лица, ибенефициенти по оперативната програма.

На 28 април председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов бе избран за председател на Управителния съвет на "Българския ВиК холдинг". Другите двама членове на съвета са доскорошният директор на ВиК-Шумен Илиян Илиев и Венцислав Тодоров, бивш ръководител на район Самоков на ВиК-София. Илиян Илиев е определен да ръководи оперативно новата структура.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст