Производствените цени в страната спадат с около 2% през март

завод за производство на автомобилни части

Производствените цени в България се понижават през март спрямо месец по-рано, съобщават от Националния статистически институт. Общият индекс на цените на производител спада с 2.1% спрямо февруари. Намаление е регистрирано в преработващата промишленост – с 2.6%, в добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – по 1%.

На годишна база общият индекс на производствените цени в страната намалява с 1.5% в сравнение с март 2019 година. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост – с 3.7%, а увеличение се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 5.3%, и в добивната промишленост – с 0.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през третия месец на годината пък е с 1.7% над равнището от март 2019 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – със 7.2%, а намаление се наблюдава в добивната промишленост – с 2.5 %, и в преработващата промишленост – с 1.4%.

Колкото до индексът на цените на производител на международния пазар през март – той намалява с 3.4 на сто спрямо предходния месец и отчита спад от 6.2% за година.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст