Държавите от ЕС са длъжни да защитят правата на сезонните работници

клуж летище румъния коронавирус сезонни работници

Нарушенията на законодателството на ЕС относно правата на заетостта, здравето и безопасността на трансграничните работници трябва спешно да бъдат адресирани, решиха  евродепутатите от комисията по заетост и социални въпроси. На 26 май те обсъдиха как трябва да бъде осигурена безопасна трансгранична мобилност на работната ръка с Йосип Аладрович, министър на труда и пенсионните системи в Хърватия, Никола Шмит, комисаря за работните места и социалните права, и Жорди Кюрел Готор, временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Европейския орган по труда.

Според евродепутатите агенциите, които назначават мобилните работници, трябва да носят по-голяма отговорност. Също така са необходими по-строги мерки за по-добра защита на работниците, за да не се стигне до това те да изгубят домовете си заедно с работата си. Истинската свобода на движение е възможна само ако работното място е безопасно.

Евродепутатите са дълбоко обезпокоени от сведенията за несигурни работни условия и липсата на мерки за безопасност за трансграничните, погранични и сезонни работници. Те осигуряват жизненоважна работна сила за земеделските стопанства в Германия, Франция и други държави членки и гарантират продоволствената сигурност в цяла Европа, но са често лишавани от права. Евродепутатите дадоха примери за проблемите, с които се сблъскват работниците в кланиците в Холандия и Франция, както и здравните работници от Румъния и България изпратени в Австрия.

Въпреки че уязвимото положение на 1,9 милиона командировани работници в Европа и 1,5 милиона трансгранични работници винаги е било проблем, кризата с COVID-19 прави техните проблеми още по-видими. Участниците в дебата подчертаха, че според законодателството на ЕС мобилните и командированите работници трябва да разполагат със същите права като националните работници. Те призоваха държавите членки да засилят инспекциите по труда, където е уместно съвместно с Европейския орган по труда, и да изпълнят изцяло законодателството на ЕС, регулиращо различните аспекти на мобилността, включително свободното движение, командироването на работници и координацията на социалното осигуряване.

Членовете на комисията по заетостта също подчертаха, че цифровизацията на процедурите и заявленията може да помогне за координирането на различните системи за социална сигурност на националните органи, за да се осигури социална защита за всички служители в ЕС. Преговорният екип на ЕП отговарящ за ревизирането на законодателството на ЕС относно координацията на системите за социално осигуряване също призова всички участници спешно да намерят балансирано решение като основен приоритет в социалната сфера.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст