ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БТПП принципно подкрепя идеята за създаване на Закон за индустриалните паркове

Индустриална зона Загоре

Българската търговско-промишлена палата принципно подкрепя идеята за създаване на Закон за индустриалните паркове, съобщиха от бизнес организацията. За разлика от много други европейски държави, в България все още няма създадена нормативна и методологическа основа за реализацията на индустриалните политики и особено за развитието на техния ключов инструмент – индустриалните зони и технологични паркове. 

Създаването на такъв нормативен акт е необходимо с оглед стимулирането на инвестиционния процес в България и създаването на по-благоприятна бизнес среда, но БТПП е на мнение, че законопроектът се нуждае от допълнителна преработка.

Във връзка с това, Българска търговско-промишлена палата има бележки по текста.

Със законопроекта не е регламентиран инвестиционният процес в техническата инфраструктура. "Считаме, че процесът по проектиране, изграждане, свързване и въвеждане в експлоатация на техническата инфраструктура е от основно значение за функционирането на индустриалният парк. Именно изградената инфраструктура, доведена от границите на обособените парцели в рамките на индустриалния парк, ще се яви основният и най-важен стимул за инвеститорите да вложат средства в изграждане на предприятие в такава зона", пише в становището на БТПП.

Съгласно чл. 8 от законопроекта собственикът на индустриалния парк ще трябва да осигури организационните, устройствените и технически условия за създаването на индустриалният парк.  Но в случай, че държавата или общината са собственици на индустриалният парк, не са ясно формулирани техните задължения за финансиране изграждането на техническа инфраструктура.

Високата стойност за изграждане на техническата инфраструктура и дългите срокове на съгласуване се явяват пречка пред инвестиционните намерения на българските и чуждестранните инвеститори у нас.

Според публикуваният годишен доклад на Световната банка “Doing Business 2020”, страната ни е на 61-во място от 190 страни по условия за правене на бизнес. През 2014-а България е заемала 36-то място, но оттогава губи позиции. За последната една година страната ни пада с две позиции. Част от областите, които значително ограничават инвеститорският интерес в страна са: разходите и времето за получаване на разрешителни за строеж, продължителните срокове и висок размер на таксите за присъединяване към електропреносната мрежа и др. Административната тежест също е отчетена като сериозен проблем за инвеститорите. Считаме за необходимо при приемане на ново законодателство да бъде обърнато внимание именно на тези области, в които страната ни губи позиции, казват от бизнес организацията.

Съществуващите проблеми в строителният процес не бива да бъдат  привнасяни в този нов закон. "Затова считаме, че решението на тези въпроси следва да се предвиди още на законодателно равнище – като се задължат държавата и общините да се ангажират с изграждането на тази инфраструктура в индустриалните паркове, които са тяхна собственост", отбелязват от БТПП.

От БТПП подкрепят направените предложения за законово регламентиране на възможността за откриване на офиси/клонове на представители на общините и специализираните администрации, напр. митници, НАП, както й клонове на банки. Това предоставяне на различни услуги в индустриалния парк значително ще улесни работата както на работещите в парка, така й ще облекчи работата на общинската администрация по места.

БТПП е представила своето становище по законопроекта на вниманието на Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст