ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Порт флот – Бургас” с първи дивидент като публично дружество

"Порт флот – Бургас", което донесе свеж черноморски полъх за БФБ през септември миналата година, ще разпредели печалбата си за миналата година. Тя е в размер на 1.293 млн. лв., а мениджърите предлагат да се изплати дивидент на акционерите на дружеството в размер на 0.01 лев на акция. 

Капиталът на дружеството е 10 000 000 акции и това означава, че 100 000 лв. ще отидат при притежателите на акции на бургаската фирма. 

Съгласно Търговския закон 10% от печалбата за миналата година, или 129 хил. лв., се разпределя, като законови резерви. Остатъкът, в размер на 1.064 млн. лв. се заделя в капиталовите резерви на дружеството.

Това разбира се, ще се случи, ако общото събрание одобри доклада за дейността на дружеството и приеме одитирания годишен финансов отчет за 2019 година.

Компанията направи вторично публично предлагане, тъй като на борсата излиза само с регистрирания си капитал, без да прави увеличение на капитала и да набере свеж капитал.

"Порт флот – Бургас" АД предлага спомагателни транспортни услуги, като влачене, буксиране на плаващи средства, извършване на маневри в пристанищата, швартовка и отшвартовка, морска буксировка, транспортиране на служебни лица, хранителни продукти и корабно оборудване. Мениджърите на дружеството продължават работата по развитието на нови дейности, свързани с разработването на услугата "морска буксировка", става ясно от отчета за дейността през миналата година.  

Фирмата работи в района на пристанище Бургас, а по изключение е извършвало дейност и в международни води. Така че за дружеството е важно развитието на външната търговия (внос-износ) и обемът на товарите и на внасяните за преработка в рафинериите нефт и нефтени продукти, които преминават през пристанище Бургас. 

Пазарът на влекачни услуги като цяло е променлив и динамичен. Сега ситуацията с коронавируса се развива бързо и практически е невъзможно да се направи надеждно измерима оценка на потенциалния финансов ефект, отбелязват мениджърите. Няма прекратени доставки на суровини и материали, необходими за работата на този етап.  

Столичното дружество "АРЗ-Холдинг 2002" е собственик на 69.21% от капитала на "Порт флот – Бургас", който беше раздържавен през януари 2003 година. Тогава бе подписан договор за продажба на целия капитал на бургаското дружество за пристанищни услуги с Агенцията за приватизация. Останалите книжа са разпределени между пенсионни и договорни фондове. 

Търговията започна при 4.04 лева за акция и след дванадесет месеца няма никаква промяна. В последната борсова сесия тези книжа струват 4.06 лева, което означава, че пазарните играчи оценяват дружестово на 40 600 000 лева.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст