ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Брюксел предлага нова стратегия за климатичните промени

климат

Европейската комисия прие нова стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата. Тя очертава начините, по които да бъдат посрещнати неизбежните последствия от изменението на климата.

Учените предупреждават, че без спешни действия глобалното затопляне вероятно ще надхвърли до 2060 г. с 2°C нивата от периода преди индустриализацията, а към края на века може дори да достигне 5°C.

Подобно повишаване на температурата в световен мащаб ще има опустошително въздействие върху природата, което ще доведе до необратими промени на много екосистеми и до последваща загуба на биологично разнообразие. По-високите температури и по-интензивните метеорологични явления ще доведат също до огромни разходи за икономиката на ЕС и ще възпрепятстват способността на страните да произвеждат храни.

Макар ЕС да полага всички усилия в рамките на своите правомощия за ограничаване на последствията от изменението на климата както на национално, така и на международно равнище, всички трябва да се подготвим за неизбежните последици от това явление. Изменението на климата предизвиква смъртоносни горещини и опустошителни суши, обезлесяване и ерозия на бреговите ивици вследствие на покачването на морското равнище. Всичко това вече оказва сериозно влияние в Европа и по света.

Сегашните  предложения стъпват на стратегията от 2013 г. за адаптация към изменението на климата като при тях ударението вече не е върху разбирането на проблема, а върху разработването на решения и преминаването от планиране към изпълнение.

"Нашите действия за адаптация към изменението на климата предполагат участието на всички слоеве на обществото и всички равнища на управление в ЕС и извън него. Ще работим за изграждането на устойчиво на климатичните изменения общество чрез повече и по-добри познания за последствията от тях и необходимата адаптация, по-бързо разработване на планове за адаптация и оценка на климатичните рискове, ускоряване на действията по адаптиране и подпомагане на укрепването на устойчивостта спрямо изменението на климата в световен мащаб", се казва в стратегията.

През декември 2020 г. ЕС повиши нивото на амбициите си в областта на климата, както се изисква и от Парижкото споразумение. Новата цел за намаляване на емисиите до 2030 г. е постигането на нетно намаление на равнището на емисиите на парникови газове с най-малко 55%спрямо равнищата от 1990 г. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст