ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Финансовият ресурс за ковид помощта е в размер на 143.5 млн. лева

пазари

Утвърден е окончателният финансов ресурс в размер на 143 500 000 лв. по схемата за държавна подкрепа „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 година. Решението на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ е след като беше осигурен допълнителен ресурс от 32 000 000 лв. с постановление на Министерския съвет.
Припомняме, че приемът по Ковид помощта продължава до 20 май. Документи за подпомагане се приемат в общинските служби по земеделие. До 15 юни Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати.
Бюджетът е разпределен в следните направления:
– Едри и дребни преживни животни, пчелни семейства – 79 000 000 лв.;
– Плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз – 64 500 000 лева.
Управителият съвет на фонда е изменил указанията за прилагане на помощта в частта за подпомагане на гроздопроизводителите. Вместо 30%, лозарите трябва да имат реализация на поне 10% от количествата, посочени в декларацията за реколта от грозде за 2021 година.
След приключване на приема на заявления и разпределяне на бюджета по сектори в случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен с коефициент в съответното направление. При недостиг в рамките на определения ресурс по сектори, се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размерът на помощта на всеки кандидат.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст