ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Общините чакат 15 млн. COVID-лева от Бойко

магистрала

Една по една общините в България вдигат белия флаг. COVID-кризата ги обезкървява вече до степен, че се затрудняват с плащанията си. С Министерството на финансите са договорили 15 млн. лв. за справяне с последствията от пандемията, но те чакат благоволението на премиера Бойко Борисов, за да бъдат отпуснати. А той пари дава само срещу протести.

 

Редица общини публично заявяват желание за ползване на безлихвени заеми от МФ.

Най-фрапиращият случай е с община Харманли, която моли за 10 млн. лв. безлихвен кредит за изплащане на обезщетения на пострадалите при наводнението в село Бисер през 2012 г.  От общината се жалват, че срещу нея са заведени 33 иска, по част от които тя вече е осъдена. Общата стойност на исковете е над 4 млн. лв., а лихвите надхвърлят 5 милиона. При бюджет от 25 млн. лв, общината не можела да отдели 10 милиона за обезщетения и затова иска кредит.

Община Харманли иска да плаща за немарливостта си, причила трагедията в с. Бисер, с пари на всички данъкоплатци.

Богатият Созопол пък търси

безлихвен кредит от близо 3 млн. лв.

за разплащане на неразплатени задължения към доставчици на стоки и услуги по договори. В началото на мандат 2019-2023 г. неразплатените задължения към фирми са били на стойност над 3.5 млн. лв., а задълженията към РИОСВ – 1.8 млн. лева. За първите 7 месеца от мандата, с редукция на разходите са погасени 700 000 лв., докато останалите дългове "чакат" заема.

В Плевен, общинският съвет даде съгласие да се сключи договор за кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ), за поемане на краткосрочен общински дълг. Средствата са нужни във връзка с реализацията на проекта „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен. Максималният размер на дълга (краткосрочен, поет с договор за общински заем), е 2.450 млн. лв., като определеният срок за неговото погасяването е до 12 месеца.

Велико Търново тегли

банков кредит в размер на 3 млн. лева.

Средствата ще се използват за авансово финансиране на "отворени" проекти по оперативни и други програми, дългът ще бъде обезпечен със собствен ресурс. Проектите с европейско финансиране са 18 на брой, а общата им стойност надхвърля 48 млн. лева. Бвъзмездната финансова помощ за тях е 45.8 млн. лв., а липсващите все още собствени средства – 2.9 млн. лева.

Община Русе е в процедура за получаване на  кредит в размер на 4.88 млн. лв. от Фонд ФЛАГ за изпълнението на трансграничния проект за ремонта на бул. „Трети март“ и Сарайския мост. Документите за кандидатстването пред Фонда ще бъдат оформени като мостови кредит за краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

Още през април община Бургас планира заем от 14.785 млн. лева. Поемането на новия дълг е заложено в общинския бюджет за 2020 година. Източниците за погасяването му са бъдещи вземания и собствени приходи. С кредита ще се финансират проекти като изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности в кв. Крайморие, изграждане на социални жилища в зона „Д“ на ж.к. „Меден рудник“, модернизация на системата за улично осветление на 22 зони и други.

Община Варна е подписала

договори за заеми за над 45 млн. лева.

Най-големият кредит е 30 млн. лв. – за финансиране на спортните комплекси на улица „Студентска” и в квартал „Виница”, новите спортни площадки в училища и детски градини, както и ремонтите на  улици.

През 2019 г. Пловдив получи предложение от Европейската инвестиционна банка за кредитна линия до 120 млн. лв. за финансиране на големите инфраструктурни проекти. Този финансов инструмент дава възможност парите да се отпускат поетапно, в зависимост от готовността на проектите. Линията е с гратисен период до 7 години, срокът за погасяване е до 25 години, а лихвата – до 1 процент.

Могъщата Cтoличнa oбщинa

също не може да върже двата края.

През 2020 г. постъпленията на Столична община са с 20.5 млн. лв. по-малко в сpавнение с 2019 г. и с 50 млн. лв. под плана за тази година. Затова Общинският съвет разгледа искане за зaeм oт 100 млн. лв. от Евpопейската инвестиционна банка.

Πаpите ще бъдат инвестиpани в изгpаждането на 9 ключови за столицата инфpастpyктypни пpоекта, като целта е да се намали тpафикът и той да бъде изведен от центъpа на столицата: вътpешният pинг на гpада, три основни бyлеваpда – "Tодоp Kаблешков", "Филип Kyтев" и "Pожен", Източната тангента, pеxабилитация на тyнела към "Люлин" – тpамвайната и пътната част. Πодготвя се pемонт и на бyл. "Ал. Стамболийски".

Заради спад в прогнозните приходи, Велинград настоява за дългосрочен безлихвен заем от 2.9 млн. лв., а Пазарджик иска 2.2 млн. лева.  

Ловеч се нуждае от  1.2 млн. лв. безлихвен кредит. По време на общественото обсъждане заместник-кметът Цветан Георгиев обясни, че причината за тегленето на кредита е възникнал касов разрив по бюджета на общината. Той представи данни с колко е спаднала събираемостта по време на извънредното положение в страната – такса битови отпадъци – при събираемост към 30 април 2019 г. в размер на 1.676 млн. лв. (или 44%), към 30 април 2020 г. е паднала до 956 629 лв. (или 24 на сто).

В началото на ноември Свищов обяви, че ще разчита на банков кредит от 4.5 млн. лв. за ремонт на водопроводната мрежа и уличната инфраструктура. Заемът е одобрен от Общинския съвет. 

 

Пари ще има, но догодина

 „За следващата година общините ще разполагаме с 30 млн. лв.в централния бюджет за дейности по прилагане на противоепидемичните мерки. Това заяви за „БАНКЕРЪ” отговоен представител на Националното сдружение на общините в Република България.

Финансовото ведомство – в лицето на министър Кирил Ананиев, се вслуша в предложението на НСОРБ да бъдат подкрепени най-тежко пострадалите от кризата общини и тези, които развиват активно туризъм, тъй като  дейността в сектора спря напълно, казаха още от НСОРБ. Тези средства са предвидени само за общините под 30 000 жители, които нямат достъп до обща изравнителна субсидия. Това са общини,  които имат намаление на приходите от данък върху недвижимите имоти с повече от 5 на сто и на приходите от туристически данък с повече от 15 на сто спрямо отчета им за същия период от предходната година.

В протокола, който Министерството на финансите и НСОРБ подписваха, ясно е записано, че и двете страни отчитат безпрецедентните последици, които оказва  пандемията COVID 19 както върху живота на гражданите, така и върху работата на местните власти и отбелязва  усилията, които полагат общините за защита живота на хората, в подкрепа на бизнеса и за осигуряване на цялостната социална и икономическа устойчивост.

Документът отчита, че досега общините са успели да се справят със свои средства с допълнителните разходи за управлението на кризата и като резултат бюджетите им  ги поставят са в затруднено финансово състояние, заради значителните загуби от данъчни приходи и други форми на доходи и наложителното увеличаване на някои разходи. Въпреки това нито една община не е подложила на риск обслужването на гражданите и разплащанията към бизнеса.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст