Решено: “Алфа SOFIX Индекс” се влива в “Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF”

пазари

Преобразуването на договорния фонд  "Алфа SOFIX Индекс", организиран от управляващото дружество "Алфа асет мениджмънт" ЕАД, чрез вливане в борсово търгувания фонд "Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF", от портфейла на фондмениджъра "Експат асет мениджмънт" ЕАД, вече може да се осъществи. Комисията за финансов надзор е издала необходимото разрешение за тази процедура, съобщиха от регулатора.

"Експат Капитал", в което Николай Василев и Никола Янков са управляващи партньори, със своето лицензирано управляващо дружество "Експат асет мениджмънт", е независима компания за управление на активи в България.

Двата индексни фонда са базирани върху представянето на SOFIX, който следи 15-те "сини чипа", които се търгуват на "Българска фондова борса" АД.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на основния индекс, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Той се търгува на "БФБ-София" и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните колективни схеми са регистрирани на борсата и акциите им се търгуват свободно на нея. При последната сделка на 12 ноември дяловете на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF се разменяха при 0.702 лева за един брой.

Договорният фонд "Алфа SOFIX Индекс" предлага публично своите дялове от август 2006 г. и е първият индексен фонд на българския пазар. От февруари 2014 г. портфейлът му следва структурата на основния борсов индекс SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на "БФБ-София". "Алфа SOFIX Индекс" прилага пасивна инвестиционна стратегия, която е характерна за индексните фондове, като следва движението на пазара. 

В момента нетната стойност на активите на "Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF" е 8 366 695.86 лв. при издадени 11.62 млн. дяла. Нетната стойност на активите на един дял е 0.720 лева.

Нетната стойност на активите на "Алфа SOFIX Индекс" е 376 710 лв., а от началото но годината колективната схема е на загуба (-23.51%).

Окончателното спиране на емитиране и обратно изкупуване на дялове от преобразуващия се фонд е на 11 януари 2021 година. Ефективната дата на приключване на преобразуването е 25 януари.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст