Българите между 25 и 44 г. са пътували най-много през лятото

Турист се задържа на повърхността на водата в Мъртво море благодарение на изключително високата соленост

Пандемията е оказала своето влияние върху туристическия сектор у нас. През третото тримесечие на тази година по време на продължаващата епидемична обстановка в страната общо 1.32 млн. български граждани са направили някакво туристическо пътуване. Естествено предвид ограничителни мерки преобладаващата част от тях – 94.1%, са пътували само в страната. Едва 3.2% са излизалите в чужбина, а 2.7% от пътешествениците са имали пътуване както в страната, така и в чужбина.

Логично предвид ситуацията, общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години е с 23.6% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2019-а, като намаление се наблюдава както в броя на пътувалите в страната – с 5%, така и в броя на пътувалите в чужбина – там спадът е с 88 процента. При броя на пътувалите както в страната, така и чужбина намалението е с 47.9 на сто.

През третото тримесечие на тази година естествено най-много са пътували българите на възраст между 25 и 44 години. Те са 601 500, или 45.4% от всички пътували през периода. Всички те са с по-широк поглед върху живота и освен това изпълзват всяка свободна минута да са някъде навън.

Като цяло във всички възрастови групи преобладават пътуванията в страната.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (67.9%), така и в чужбина (59.4%) са били с цел „почивка и екскурзия“. Другата голяма група са тези, които са направили „посещение на близки“. Най-малко са пътуванията със служебна цел. 

Характерно за третото тримесечие е това, че туристите са предпочели да организират сами пътуването си, като това са сторили  1.70 млн., или 86.9% от общия брой лични пътувания. И така е било и при пътешествията и в страната, и в чужбина.

Ако разгледаме разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са били тези за храна – 41.3%, докато в чужбина туристите са харчели най-много за транспорт.

През третото тримесечие на тази година средният разход при пътуване с лична цел (почивка, посещения на културни мероприятия, спортуване, лечение, обучение, религиозни мероприятия, гостуване на близки и приятели и други) на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 308.80 лв. в страната и двойно повече – 786.20 лв., в чужбина.

Същевременно при професионално пътуване (командировки, сключване на сделки, участие в конференции, конгреси и други) в страната разходите на едно лице са средно 135.96 лв. и 1 052.57 в чужбина.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст