Един милиард лева пазарна оценка се появи и на БФБ

кредит

 "Българска фондова борса" АД започна новата година със своеобразен рекорд – тук вече присъства компания, която струва над един милиард лева. От месец май миналата година "Чайкафарма висококачествените лекарства" АД прескочи тази височина и продължава да трупа стойност – такива са оценките на борсовите играчи. 

В началото на февруари една акция на това дружество струва  13.80 лева, което означава, че пазарната капитализация на фармацевтичната компания е 1.13 млрд. лева. 

Новините потвърждават наличието на такъв растеж на фармацевтичната фирма. И през четвъртото тримесечие на миналата година продължи разширяването на таблетния цех в "Чайкафарма Пловдив".А приходите от продажби показват ръст на годишна база. Но и рисковете не са малко. Не е за пренебрегване,  например, силната конкуренция. А евентуална промяна в законодателството, свързана с  бизнеса на фирмата, може  да доведе  до евентуално увеличение на разходите за покриването им.

В края на февруари е насрочено извънредно общо събрание на акционерите на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД, което ще гласува промени в съвета на директорите. Ще се обсъди и решение за парично компенсиране на всички миноритарни акционери на дружеството, които не могат да запишат цяла акция от увеличение капитала на дружеството, гласувано на редовното общо събрание на 22 юни миналата година. Ще се обсъжда и предложение за сключване на договор за инвестиционен банков кредит с "ОББ" АД в размер на до 14 млн. евро, както и  встъпването на  "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД  като съдлъжник по договор за инвестиционен банков кредит в полза на кредитополучателя “Търговска Лига – Глобален Аптечен Център” АД.

Конкурентите на фармацевтичната компания остават далеч по-назад в подреждането. 

Най-близо до водещата фирма  е "ЧЕЗ Разпределение България" АД. Дружеството, което отговаря за поддържането на мрежата и за  осигуряването на непрекъсната и качествена доставка на електрическа енергия до потребителите в Западна България, е оценено от пазарните играчи на 528.27 млн. лева. Акциите на фирмата се търгуват в момента по 274 лева за един брой.     

Акциите на другата фармацевтична компания, която се предлага  на БФБ – "Софарма" АД, се търгуват по 3.355 лева за един брой. Това пък й осигурява пазарна оценка от 450.22 млн. лева.  Дружеството показа силни продажби през декември, подкрепени от повече приходи – и от вътрешния пазар, и от износ. Но за цялата

2020 година паричните постъпления от продажби на продукция намаляват – с 11% спрямо 2019 година и  спад има и у нас, и при експорта.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст