Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ към разсрочване на погасени по давност дългове

Диана Ковачева

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация. Става въпрос за колектори, които притискат гражданите да подписват споразумения за признаване на задължението си. Така на практика фирмите за събиране на вземания заобикалят приетите наскоро промени в Закона за задълженията и договорите, с които се регламентира 10-годишната давност на физическите лица – ДВ, бр.102,  в сила от 2 юни 2021 г.

Поводът за написване на препоръката на омбудсмана са жалби и сигнали  до институцията на граждани,  пострадали от подобна практика,  включително сигнал и от Асоциацията за защита на потребителите. В препоръката си доц. Ковачева подчертава, че е сезирана за случаи, в които от вземането на хората се прехвърля чрез цесия само главницата, така колекторските фирми търсят от длъжника освен главницата и лихви, и разноски. „В жалби и телефонни обаждания на граждани до експертите на институцията, зачестиха оплакванията от увеличаване на натиска върху тях от фирмите за събиране на вземания. Гражданите са „подканвани“ да извършват плащания по дълговете си, както и да подписват различни документи, които включват оформяне на погасителен план и съответно разсрочване на задължението като им се обещава договарянето на евентуална отстъпка“, пише омбудсманът.

Тя подчертава, че съгласно новоприетата разпоредба на чл. 112 от Закона за задълженията и договорите, изтичането на давностния срок не погасява дълга, ако той е разсрочен или отсрочен. „В тази връзка подписването на споразумения за разсрочване ще доведе до нова давност, за което гражданите не са информирани от колекторските фирми, а това се отразява на възможностите им за защита, които новите разпоредби им предоставят. Този подход може да доведе до злоупотреби с недостатъчното познаване на законите от страна на гражданите-длъжници“, категорична е Диана Ковачева.

Тя настоява за предприемането на мерки за повишаване на информираността на хората по отношение на действието на новоприетите разпоредби, включително чрез публикуване на нужната информация на интернет страницата на Асоциацията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст