ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ЕК: Държавите членки спестиха 5.8 млрд. евро от лихвени плащания

пазари

Европейската комисия е предложила финансова подкрепа в размер на общо 90.6 милиарда евро за 19 държави членки, сред които и България, по схемата за запазване на заетостта "SURE". Около 9 млрд. евро все още са на разположение на страните от общността.

Комисията публикува в понеделник (22 март) първата си предварителна оценка на въздействието на инструмента. Според доклада през 2020 г. инструментът е подпомогнал между 25 и 30 милиона души. Това представлява около една четвърт от общия брой на заетите лица в 18-те държави членки бенефициери. В него също така се оценява, че между 1.5 и 2.5 милиона предприятия, засегнати от пандемията от COVID-19, са се възползвали от SURE, което им е позволило да задържат своите работници.

"Благодарение на високия кредитен рейтинг на ЕС, като са използвали SURE и не са емитирали сами държавни дългови инструменти, държавите членки са спестили приблизително 5.8 милиарда евро от лихвени плащания. Бъдещите плащания вероятно ще доведат до допълнителни икономии", подчертава Еврокомисията. 

Докладът обхваща също така операциите по получаване и отпускане на заеми за финансиране на SURE. В него се заключава, че търсенето на инструмента от страна на държавите членки е голямо, като вече са разпределени над 90% от общия пакет от 100 милиарда евро по линия на SURE.

Интересът на инвеститорите към облигациите по инструмента SURE също беше голям. До крайната дата за изготвяне на доклада Комисията набра 53,5 милиарда евро в рамките на първите четири емисии, като записаните облигации бяха средно с над десет пъти повече. Всички средства бяха набрани като социални облигации, което дава увереност на инвеститорите, че парите им се насочват към мерки с реална социална цел, които поддържат доходите на семействата по време на криза. Способността на ЕС да набира средства за SURE беше подкрепена от гаранция от всички държави членки в размер на 25 милиарда евро, което представлява силен сигнал за европейска солидарност.

Колко получава България

Както "Банкеръ" неведнъж писа, българското правителство договори 511 млн. евро заем по европейската схема. Заемът, договорен от България, е с 15-годишен максимален среден срок до падежа. Парите са предназначени главно за запазване на заетостта. Пример за такава схема у нас е мярката 60/40.

Преди дни бе съобщено, че срокът на действие на мярката 60/40 се удължава до 31 май. И през допълнителния период на прилагане на мярката размерът на подкрепата от държавата ще е в размер на 60 на сто от осигурителния доход и от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020 г. Допълнителният финансов ресурс за удължаване на мярка е в размер на 147 млн. лева, с които се очаква да бъдат запазени около 100 хиляди работни места.

От социалното министерство отчетоха, че над 290 млн. лв. са изплатени на работодателите за запазване на заетостта в условията на пандемия от началото на 2021 г. Само за първите две седмици на март преведените средства са 68 милиона лева и достигат близо 1 милиард за едногодишния период на действие.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст