ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Наградиха съдия Ваня Алексиева-Цолова от ВКС

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Ваня Алексиева-Цолова – съдия и и.ф. председател на Второ търговско отделение на Върховния касационен съд, с отличия: „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак – първа степен златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Алексиева е поощрена по предложение от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд. Тя правораздава над 27 години и целият ѝ юридически стаж е преминал в съдебната система. В периода от месец юли 1980 г. до месец юли 1981 г. е била стажант-съдия в Софийска градски съд. От месец декември 1981 г. до месец януари 1984 г. е била младши съдия в Окръжен съд – Враца.  От месец януари 1984 г. до месец февруари 1991 г. е била районен съдия в Районен съд – Враца, като от месец февруари е избрана в Окръжен съд – Враца, където работи като съдия. Впоследствие е определена за ръководител на фирменото отделение – до месец февруари 1994 г., оттогава и към настоящия момент е съдия в Търговската колегия на Върховния касационен съд, като от 20 май 2015 г. е назначена за председател на Второ търговско отделение.

В предложението е посочено, че съдия Алексиева „с безупречното си поведение на магистрат, спазващ всички правила на професионалната етика и с образцовото изпълнение на служебните си задължения е допринесла за издигане авторитета и престижа на съдебната власт“.

Председателят на ВКС Лозан Панов и членовете на Съдийската колегия Вероника Имова, Даниела Марчева и Олга Керелска се изказаха в подкрепа на предложението за поощряване на съдия Алексиева, като посочиха, че тя е високо ерудиран юрист, оставил следа в юриспруденцията, „истинска школа в областта на търговското правораздаване“, отличаваща се с изявена позиция и безспорен интегритет.

Съдийската колегия освободи поради навършване на 65 годишна възраст Ваня Алексиева-Цолова – и.ф. председател на Второ търговско отделение от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст