ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Значителен ръст на приключените досъдебни производства за наркотици в Търговище

съд търговище

Окръжна прокуратура-Търговище отбелязва значителен ръст на приключените досъдебни производства, свързани с наркотични вещества през 2020 г. Наблюдавани са 91 досъдебни производства, от тях 67% са новообразувани, приключени са 76 или 83%, което е значително увеличение по този показател спрямо предходната година. Това отчетоха от Окръжна прокуратура-Търговище, която бе своеобразен домакин на годишно отчетно събрание, провело се онлайн днес, 23.03.2021 г. В него участваха г-н Божидар Джамбазов – прокурор от Върховна касационна прокуратура, административният ръководител на Апелативна прокуратура – Варна Владимир Чавдаров и прокурорите от структурата, председателите на Окръжен и Административен съд в Търговище – Татяна Даскалова и Росица Цветкова, директорът на Областната дирекция на МВР – старши комисар Николай Ненков, както и прокурорите от Окръжната прокуратура в града.

Административният ръководител на ОП-Търговище Диляна Стоянова представи анализа на дейността на прокуратурата за 2020 г. През изминалата година прокуратурите от региона са наблюдавали общо 2480 преписки, което е увеличение с 8,39%  спрямо 2019 г. Приключени са 97,18% от тях, като няма решени извън законния срок.

През отчетната година новообразуваните досъдебни производства са 1098. Образувани от прокурорите са 402. В Окръжния следствен отдел са разследвани 32 нови досъдебни производства.

Решени през миналата година са общо 1486 дела, които представляват 78,21% от  наблюдаваните общо 1900. В съдилищата са внесени 551 от тях. Най-висок дял заемат общоопасните престъпления – 41,7%, следвани от  престъпленията против собствеността – 23,5%,  против личността –  12,3%, против стопанството – 8,1%,  и документни престъпления – 5,2%.

Внесените прокурорски актове в съда са 555, като се наблюдава увеличение с 8% спрямо 2019 г. Образувани са 573 дела по внесени прокурорски актове. Обвинителните актове, предадени на съд, са 185, 244 са споразуменията и 126 са предложенията по чл.78а НК. Решенията по същество са 953. Относителният дял на внесените прокурорски актове спрямо решените дела е 96,5%. Отчита се значително завишаване на броя на внесените прокурорски актове.

Обемът на дейността по изпълнение на влезли в сила присъди се е увеличил с 22% в сравнение с предходната 2019 г. През изминалата година са получени за изпълнение влезли в сила присъди и определения срещу 277 лица. Най-много те са за „Лишаване от права“ – 48%, следвани от „Лишаване от свобода“ – 24,3% и „Пробация“ – 24,3%. Към края на отчетния период е имало само две неприведени в изпълнение присъди.

Взетите на специален надзор дела са 48, от които 43 са новообразувани.

Наблюдавани са 33 дела за корупционни престъпления и 3 дела за престъпления с предмет имущество или средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на Република България. Приключили са 19 досъдебни производства за данъчни престъпления. В съда са внесени 9 прокурорски акта. Осъдени и санкционирани са 14 лица.

Окръжният прокурор Диляна Стоянова очерта и приоритетите в работата на ръководената от нея структура за 2021 г. – продължаване на активното взаимодействие с МВР, ДАНС, контролните органи на регионално ниво и местните държавни органи за разкриване и ефективно противодействие на различни противозаконни дейности и запазване качеството на работа по дела спрямо лица с две и повече висящи наказателни производства чрез осигуряване на бърза ликвидност на досъдебните производства от тази категория.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст