Поскъпването на суровините сви печалбата на “Корадо България”

пазари

Производителят на стоманени панелни радиатори "Корадо-България" АД, който е част от чешката "КОРАДО Груп", започва силно годината. От компанията съобщават за увеличение на продажбите през първото тримесечие на тази година с 23%, а на производството си – с 18 на сто.

И това се отнася за всички видове продукти на предприятието в Стражица – както при стоманените панелни радиатори, така и при тръбните радиатори за баня. Българският пазар също подкрепя тази тенденция като има леко покачване при продажбите. Значителна част от продукцията се реализира влагодарение на продължаващата подкрепа на компанията майка, която и през първото тримесечие компенсира спада в продажбите в Югоизточна Европа, който е резултат на пандемичната криза.

Увеличение на приходите  с 27% до 11.33 млн. лева и спад на печалбата преди данъчно облагане с 19% до 1.12 млн. лева отчитат още от българското предприятие. Намаляването на положителния финансов резултат се дължи главно на драстичното поскъпване на суровините, главно на металите, които се използват в производството, в края на миналата година, съобщават от фирмата. Както е известно, турбуленциите в цените на суровините се отразяват с известно забавяне в цените на крайните продукти.  

Бурното развитие на котировките на суровините продължава и това ще влияе и в бъдеще на производствените предприятия, отбелязват мениджърите на предприятието.

На 19 май ще се проведе общото събрание на акционерите на "Корадо България" АД. Печалбата за миналата година е в размер на 4 596 107 лева. Предложението за разпределението й, направено от ръководството на компанията, е същото като за положителния финансов резултат за 2019 година – общо 0.29 лв. дивидент за акция.

Сума от 1 316 861 лева или по  0.10 лв. вече платени през миналата година като шестмесечен дивидент.

Сега общото събрание ще гласува  част от печалбата, в общ брутен размер от 2 502 037 лева, да се разпредели на акционерите на дружеството като годишен дивидент, което означава по 0.19 лева за една акция. 

Общо 772  399 лева от печалбата ще бъдат заделени в резервите като неразпределена печалбо от минали година. 

Основен акционер в дружеството е "Корадо" – Чехия с дял от 82.56% от капитала. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст