Дела с обществен интерес във ВКС, насрочените за разглеждане до края на май

вкс

Наказателно дело срещу д-р Валентин П. – стоматолог в Дентален център „ЕО Дент“ ООД, д-р Венета П. – управител на центъра, и д-р Йоанна Ф. – анестезиолог в денталния център, за причинена по непредпазливост смърт през 2016 г. на 14-годишно момче при дентално лечение под обща анестезия), І наказателно отделение, докладчик: Елена Каракашева.

Делото е образувано по касационни протест, жалби на защитниците на подсъдимите Венета П. и Йоанна Ф. и жалба на частните обвинители срещу въззивната присъда на Софийския апелативен съд, с която частично е отменена и изменена присъдата, наложена от СГС.

С първоинстанционната присъда Валентин П., Венета П. и Йоанна Ф. са признати за виновни и осъдени за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК (причиняване другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност). На Валентин П. е наложено наказание от 3 години „лишаване от свобода“, като изпълнението е отложено за срок от 5 години, лишен е и от право да упражнява професията „стоматолог“ за срок от 5 години. На Венета П. е наложено наказание от 3 години „лишаване от свобода“, като изпълнението е отложено за срок от 5 години, лишена е и от право да извършва дейност по управление, ръководство и контрол на лечебни заведения за срок от 5 години. На Йоанна Ф. е наложено наказание от 3 години „лишаване от свобода“, като изпълнението е отложено за срок от 5 години, лишена е от право да упражнява професията „лекар – анестезиолог“ за срок от 5 години.

С въззивната присъда Валентин П. е признат за невиновен и е изцяло оправдан по повдигнатото му обвинение. Наложеното на Венета П. наказание „лишаване от свобода“ е намалено на 1 година условно и е отменено наказанието „лишаване от права“. Изменена е присъдата на Йоанна Ф., намалено е наложеното наказание „лишаване от свобода“ на 1 година условно, отменено е наказанието „лишаване от права“.

В касационния протест се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Иска се отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на апелативния съд.

В касационната жалба на Венета П. се правят доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон, като се акцентира на липсата на мотиви във въззивната присъда. Иска се отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане.

В касационната жалба на Йоанна Ф. се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания, като се иска оправдаване на подсъдимата.

В касационната жалба на частните обвинители се правят доводи за явна несправедливост на наложените наказания и в частност оправдаването на един от подсъдимите. Иска се отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от същия съд.

Наказателно дело срещу Иван К., Владимир К. и Николай К. за убийството през 2014 г. в Дупница на Николай Р. – Отвертката. ІІ наказателно отделение, докладчик: Жанина Начева.

Делото е образувано по жалби на подсъдимите Иван К., Владимир К. и Николай К., както и по жалби на частните обвинители и граждански ищци срещу решението на Софийския апелативен съд (САС).

С присъда на Окръжен съд – Кюстендил подсъдимите Иван К. и Владимир К. са признати за виновни в това, че на 11.03.2014 г. в Дупница, в кафе–аперитив „Колата“, в съучастие като помагачи с извършителя Николай К., умишлено улеснили умъртвяването на Николай Р., чрез отстраняване на спънки: нанасяне на побой, сломяване съпротивата на пострадалия и създаване на пречки да се отбранява, поради което на Иван К. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 13 години, а на Владимир К. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 години. Със същата присъда подсъдимият Николай К. е признат за виновен в това, че в съучастие като извършител с помагачите Владимир К. и Иван К., умишлено умъртвил Николай Р., поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години. Подсъдимите са осъдени солидарно да заплатят на частните обвинители и граждански ищци обезщетение за неимуществени вреди, претърпени вследствие от престъплението: на М. С.-Р. – сумата от 50 000 лв., а на Г. Р. и Ю. Р. – сумите от по 120 000 лв. за всеки от тях.

С обжалваното решение първоинстанционната присъда е изменена, като деянията на подсъдимите Иван К. и Владимир К. са преквалифицирани в частта относно формата на съучастие, от деяния, извършени от тях като помагачи, в деяния, извършени от тях като съизвършители с извършителя Николай К. С решението на САС са намалени и наложените на тримата подсъдими наказания: за Иван К. – от 13 на 3 години „лишаване от свобода“, на Владимир К. – от 9 на 3 години „лишаване от свобода“ – под най-ниския предел, и на Николай К. – от 15 на 3 години „лишаване от свобода“. Изтърпяването на така наложените наказания е отложено на основание чл. 66 от НК за изпитателен срок от 5 години. В останалата част присъдата е потвърдена.

С жалбите на подсъдимите са заявени касационните основания по чл. 348, ал.1, т. 1 – 3 от НПК, като исканията, при условията на алтернативност, са за отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимите или за изменянето му, като бъдат преквалифицирани извършените деяния и намалени наложените наказания и определеният изпитателен срок. С жалбите на частните обвинители и граждански ищци е заявено основанието по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК, като е отправено искане за отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане с оглед увеличаване на наложените на подсъдимите наказания или изменянето му в гражданско-осъдителната част с уважаване на гражданските искове в пълен размер.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст