ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Бизнесът разколебан за новата програма “Възстановяване”

кредит

Във връзка с анонсираната нова програма "Възстановяване" в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете Българската стопанска камара осъществи блиц анкета сред своите членове, в периода 23-30 юни 2021 г., в която се включиха представители на 558 фирми.

 

Според данните от проучването 46% от анкетираните не подкрепят идеята безвъзмездните помощи за предприятията по инициативата REACT-EU, предвидени за ликвидна подкрепа за оборотен капитал, да бъдат прехвърлени в новата програма "Възстановяване" и предоставени на бизнеса под формата на кредити. Процентът на тези, които са съгласни е по-малък – 36.6%, а други 17.2% пък не могат да преценят. 

На въпроса, бихте ли се възползвали от кредитите по програмата, 46.8% от бизнесът отговаря, че не би го направил, за разлика от други 42.5%, които биха се възползвали от предоставената възможност. 10.8% пък не могат да преценят. 

Програмата бе представена от министрите на финансите и икономиката Асен Василев и Кирил Петков. А, както "БАНКЕРЪ" вече писа в основната си програма "Възстановяване" е гаранционна схема, каквито вече се предлагаха от Българската банка за развитие и Фонда на фондовете. Сега отново се използва втората структура ФнФ, която ще издава гаранции на търговските банки по кредити, които те ще отпускат на малки и средни предприятия. Всъщност дори не става дума за ново партньорство между фонда и банките, а за подписан анекс към договорите по предишната програма.

В общото съобщение на Министерството на финансите и Министерството на икономиката се посочва: "За успешното прилагане на облекчените условия правителството, чрез Фонда на фондовете, предложи на банките да увеличат покрития от публичния ресурс кредитен риск на база предоставените през миналата година гаранции от близо 158 млн. лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Публичният ресурс вече покрива до 50% от загубите на банките от всички кредити, като отделният кредит е обезпечен от Фонда на фондовете на 80%, а 20% от риска ще се поеме от банките. Наличните средства за гаранции по програмата ще бъдат увеличавани поетапно в следващите месеци, като ОПИК ще мобилизира и насочи към Фонда допълнителен ресурс. С него Фондът ще има възможност да предоставя гаранции за създаване на нови кредитни портфейли на всички банки в страната, които проявят интерес."

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст