ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

МОН иска от ВУЗ-овете да обявят условията за прием през 2022г.

юзу

Всички висши училища да представят условията си за прием през 2022 г. до края на октомври т.г. Това включва приемането на оценките от държавните зрелостни изпити и начините за балообразуване за отделните специалности при кандидатстването за академичната 2022-2023 г. Това изисква Министерството на образованието и науката с писмо до висшите учебни заведения.

Целта е да бъдат информирани своевременно родителите и учениците, които през следващата година ще бъдат в първия випуск, завършил средното си образование по новия Закон за предучилищното и училищното образование. 

Просветното министерство е създало условия за всеки, успешно завършил ХII клас, да кандидатства за продължаване на образованието си във висше училище без ограничение. Като балообразуващи по преценка на съответното висше училище могат да се включат с различни коефициенти една или няколко от следните оценки:

  • от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература;
  • от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас (за лицата, които са изучавали съответния учебен предмет като профилиращ); 
  • от ДЗИ върху общообразователна подготовка по предмети, изучавани само в първи гимназиален етап (за лицата, които не са изучавали съответния предмет като профилиращ, но са положили по свое желание допълнителен ДЗИ след ХII клас);
  • от ДЗИ върху общообразователна подготовка по предмети, изучавани в XI и в XII клас (за лицата, които не са изучавали съответния предмет като профилиращ, но са положили по свое желание допълнителен ДЗИ след ХII клас);
  • от зрелостни изпити върху общообразователна подготовка, положени преди 2022 г.; 
  • включени в дипломата за средно образование след XII клас (в случаите, когато съответният предмет е изучаван като профилиращ, но не е положен ДЗИ по този предмет);
  • включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап след Х клас (което ще е приложено към дипломата за средно образование, но резултатите от него няма да участват при изчисляване на общия успех в нея).

От ведомството съобщиха, че до тях най-много въпроси постъпват във връзка с приема в медицински специалности. Заради това Във връзка преди дни министър Николай Денков се е срещнал с ръководствата на университетите с обучение по тези специалности.

В свое становище до просветното министерство седемте висши училища предлагат варианти за промяна в балообразуването при кандидатстване за медицински специалности. Те предполагат изменение в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ и Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“.

Предстои обсъждане на предложенията с Министерството на здравеопазването. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст