ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Още 2.5 млн. лева подкрепа по втория прием на подмярка COVID 1

селско стопанство

Разплатени са още 2 463 353 лв. по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани – COVID 1” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Подпомагане са  получили 1008 земеделски производители, които извършват дейности в секторите „Растениевъдство” и „Животновъдство” и отговарят за прилагането на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.

Финансовата подкрепа е преведена на земеделски стопани, които са подали заявления при втория прием по подмярка COVID 1, от 17 май до 4 юни тази година, уточниха от Държавен фонд "Земеделие".

Право на подпомагане по подмярка COVID 1 имат всички земеделски стопани, които са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2020. Те трябва да отговарят на поне едно от следните условия: нямат подадено заявление за подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г. или имат подадено заявление, но не са получили подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през миналата година.

Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума. Таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмярка COVID 1 е не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст